Průmysl

Čističky odpadních vod

Prodlužte interval údržby

V tomto odvětví, kde je nepřetržitý provoz a stále se dbá striktních nařízení, je snadné opomenout pravidelné servisní intervaly. Ignorování pravidelné údržby se však může prodražit.

Prostředí čističek odpadních vod je k mazivům velice tvrdé. Vlhkost, voda, změny teplot a nečistoty se podepisují na životnosti dílů i maziv. Díky našim mazivům udržujeme stroje v nejlepší kondici a eliminujeme jejich odstávky.

Link: MicPol®

Aplikace maziv při čistění vod

4x delší životnost ložisek na kalovém lisu

Díky specifikaci aplikace, kde ložiska pracují v náročných podmínkách a při vysokém zatížení se často mění v krátkých intervalech. Běžná maziva s EP přísadami i přes častou aplikaci nezaručí správné mazání a ochranu. Rychle se vymyjí a ložiska rezaví. Kvůli výměně ložisek se musí odstavit celý kalový lis na několik dnů.

Produktem Interflon Grease MP2/3 s MicPol® technologií je možné mazat ložiska jen jednou týdně a přesto se interval jejich výměny prodlouží na 4 násobek. V některých případech jsme díky sníženému tření naměřili úsporu elektrické energie až 5%.

Link: Interflon Grease MP2/3

Kalový lis ošetřovaný tukem interflon grease mp23
Odstředivka odpadních vod ošetřená mazivem interflon

Centrifugy odpadových vod potřebují kvalitní maziva

Mimo vibrací a vysokých rychlostí se na životnosti dílů centrifugy podepisují i vlhkost a agresivní prostředí. Běžná maziva se i přes časté mazací intervaly rychle vymyjí a ložiska se točí bez maziva. Jejich výměna znamená několikadenní odstávku.

Interflon Grease MP2/3 se nevymývá a nemísí se s okolními nečistotami. Díky MicPol® kluzným částicím snižuje tření a tím i teplotu aplikace. Mazací interval se prodloužil 4-6 krát a tím se značně snížila spotřeba maziva. Mazivo má nouzové mazací vlastnosti na dobu, kdy se nerespektuje daný mazací interval. Aplikace se nezastaví, když se několik dní nenamaže.

Kontakt
x

Kontakt