Vid 2x Interflon podporuje Network Rail při údržbě 32000 km dlouhé železniční sítě

Průmysl

Železnice

Nové trendy údržby na dráze

Nebylo nikdy důležitější zajímat se o nové způsoby jak snížit operativní náklady na dráze a přitom zvyšovat spolehlivost dopravy. Je to výzva pro provozovatele železničních sítí po celém světě.

Jednotlivé součásti železničních výhybek jsou vystaveny extrémním a rychle se střídajícím vlivům počasí. Styk mezi koly a kolejnicí způsobuje laterální síly a nadměrné tlaky, se kterými se konvenční maziva nedokáží vyrovnat. Kluzné stoličky jsou silně opotřebeny a vyžadují časté přemazání.

Příklady aplikací maziv na dráze

Network Rail UK

Network Rails vlastní, provozuje a rozvíjí více než 32 000 km železniční sítě v Británii.

Interflon podporuje Network Rail při údržbě dráhy. Neil Denton: "Díky zkušenostem a radám techniků Interflon se čas na mazání a údržbu výrazně zkrátil. Současně se zvýšila výkonnost a plynulost dopravy. Výsledky jsou impozantní."

Mazání kolejových spojek bez demontáže

Ocelové koleje se roztahují a zkracují působením teplot. Než se deformace projeví, kolej dosáhne kritické teploty. Proto se nechává 6 mm mezera mezi kolejnicemi. Kolejový spoj zatuhne kvůli korozi, starému mazivu nebo přetaženým šroubům. Pokud spoj správně nefunguje přirozeně se zvětší rozchod kolejí. Provozovatelé železnice nechali vyhotovit testy za použití konvenčních maziv a procedur mazání a sami byli překvapeni, jak rychle ztratí kolejové spoje správnou funkci.

Interflon Lube EPR změnilo pravidla, jak mazat kolejové spojky. Olej je schopný penetrovat do spoje bez potřeby demontáže spojky. Pro některé úseky to znamená měsíce ušetřené práce. Ve chvíli, kdy Lube EPR penetruje mezi spojku a kolej, vytvoří dlouhotrvající mazací a ochranný coating, který zlepšuje funkci spojky ve všech směrech. Tření způsobené pohybem kolejí je sníženo až o 91%.

Tag: Interflon Lube EPR

Rail Fishplate

Mazání kluzných stoliček zabere mnohem méně času

Konvenční maziva se používají k mazání výhybkových stoliček ve velkém množství a častém intervalu. Výsledkem jsou znečištěné kluzné plochy stoliček, které kontaminují okolní části výhybky, půdu i spodní vodu. Na jedné výhybce může být až 50 kg starého zatvrdlého maziva, které znamená letitou zátěž pro životní prostředí. Obsluha dráhy nemůže řádně provádět inspekci výhybky a tím porušuje předpisy a ohrožuje bezpečnost cestujících.

Po vyčistění a přemazání výhybky produktem Interflon Lube EPR můžeme protáhnout interval mazání na 1x 4 až 6 týdnů. K namazání jedné kluzné plochy stoličky výhybky je zapotřebí pouhé 4 ml Lube EPR. Je prokázáno, že Lube EPR sníží tření mezi komponenty a sníží spotřebu elektrické energie potřebné k přestavení výhybky až o 50%. Při opakovaném mazání není třeba výhybku přestavovat, mazivo vpenetruje pod kolej. Kvůli bezpečnosti a pohodlnosti se mazivo aplikuje zádovým aplikátorem bez potřeby pracovníka se ohýbat. Mazání je rychlé a výluka na výhybce netrvá více než 1 minutu. Lube EPR vytvoří suchý mazací film, na který nečistoty nepřilnou. Může se aplikovat i za deště a v minusových teplotách.

Screenshot-2019-04-02-15.30.46

Transparentní mazací film, který usnadňuje inspekci výměny

Jazyk výměny se maže proto, aby kola vlaku "nevyšplhala" na vrch koleje a vlak nevykolejil. Mazání jazyka výměny tradičním způsobem má několik úskalí: mazivo nepřilne na jazyk a odpadne pod kolej, nepokryje zcela kontaktní plochu mezi kolejí a kolem vlaku a v neposlední řadě se mazivo může vrstvit a maskovat defekty a praskliny koleje. Inspekce výměny nemůže být provedena dle daných předpisů.

Interflon Grease OG se jednoduše aplikuje nástřikem na jazyk výhybky po celé délce výměny, kde vytvoří transparentní, vysoce zátěžový mazací film. Dlouhodobě eliminuje poškození jazyka, dobře maže a umožňuje snadnou inspekci.

Link: Interflon Grease OG

Rail Switch Tips
Kontakt
x

Kontakt