Průmysl

Cementárky a betonárky

Údržba strojního zařízení minimalizuje odstávky

Nelze si představit horší pracovní prostředí pro stroje, než při zpracování vápence v cementárnách. Udržování strojů v čistotě a dobré mazání vám ušetří mnoho času, kdy jste schopni vyrábět.

Abrazivní prach je pohromou pro jakýkoliv stroj. Když přidáte vlhkost, která se smísí s prachem, vznikne tvrdá krusta, která se těžko odstraňuje. Není možné vykonávat pravidelnou strojní inspekci.

Aplikace v cementárnách

Řetězové dopravníky drtiče

Dopravníky drtiče mají časté poruchy. Běžná maziva se mísí s prachem a pískem a ulpívají na řetězech. Tvoří abrazivní směs, která způsobuje zatuhnutí řetězu a vydírání čepů. Tím se řetězy prodlužují a musí se měnit.

Interflon Lube EP nebo Interflon Lube EP+ skvěle penetrují do čepů řetězu a zanechávají tenký suchý mazací film, na který se prach a písek nelepí. Díky tomu se životnost řetězů prodlouží až na 4 násobek, což znamená méně odstávek produkce a nižší náklady na opravy.

Nejdříve řetězy důkladně očistěte pomocí Interflon Degreaser EM30+ a ofoukněte přebytečný čistič tlakovým vzduchem. Poté aplikujte Interflon olej a nechte 15 minut penetrovat. Přebytečný olej otřete.

Links: Interflon Lube EP | Interflon Lube EP+ | MicPol® | Interflon Degreaser EM30+

Drtička kamene ošetřená mazivy interflon
Tažné ložisko mazané interflon grease hd2

Ložiska a hřídele dopravníků

Tyto součásti se prostě zničí vlivem deště a neustálého ulpívání prachu a písku. To znamená mazat ložiska každý den běžnými mazivy s EP přísadami. Přesto ložiska a hřídele vydrží nanejvýš 2-3 měsíce. Při odstávce se zastaví i následná produkce a to stojí nemalé peníze.

Interflon Grease HD2 s MicPol® kluznými částicemi dovoluje mazat až jednou týdně. Běžná maziva, jsou-li extrémně zatěžována, často odloučí základový olej. Grease HD2 snáší extrémní tlaky a tvoří na boku ložiska nepropustnou bariéru vůči prachu.

Link: Interflon Grease HD2

Kontakt
x

Kontakt