Průmysl

Vstřikování plastů

Čistění a údržba forem vstřikovacích lisů

Formy jsou nejdůležitější částí vstřikovacích lisů, protože stav formy určuje kvalitu konečného výrobku. Obvykle je forma dražší než vstřikovací lis, proto je jejich správná údržba klíčová.

Cena forem a náročnost zákazníků na kvalitu konečného produktu je důvodem, proč plastikářské firmy vytváří specializovaná pracoviště pro čištění a údržbu forem. Tuto práci většinou vykonávají vysoce kvalifikovaní pracovníci.

Aplikace v plastařském průmyslu

Čištění forem

Před uložením formy mezi výrobními cykly je důležité formu dokonale vyčistit. Musí se vyčistit zbytky maziv, nečistot a plynů, aby byla forma připravena k další výrobě. Běžné čističe mohou být efektivní, ale častokrát jsou také velice agresivní a nevhodné do potravinářských provozů. Certifikované čističe NSF většinou nejsou tak účinné a čištění se musí provádět opakovaně. To zvyšuje spotřebu produktu.
Interflon Degreaser EM30+ je čistič s potravinářskou certifikací NSF, který je šetrný k uživatelům i životnímu prostředí a zároveň dokonale čistí.
Interflon Clean All² je ekologický čistič na vodní bázi a je vhodný do ultra sonických čističek.

Link:
Interflon Degreaser EM30+ | Interflon Clean All²

Moulding 1

Mazání a konzervace částí forem

Před nasazením formy do výroby je třeba jednotlivé díly (vyhazovače, vodítka, zámky) dobře namazat. Běžná maziva po čase ztrácí svoje vlastnosti a vytékají mimo pohyblivé součásti. Pokud se dostanou na funkční plochy formy, mohou poškodit kvalitu konečného výlisku. Výroba se musí zastavit a mazivo odstranit.

Tuk ve spreji Interflon Fin Grease (NSF-H1) je jeden produkt pro všechny aplikace na pohyblivých součástech forem. Tenký film technologie MicPol® drží na součástech i po tisíci opakováních. Je menší potřeba odstávek výroby za účelem domazání vyhazovačů a zámků. Pro menší formy může postačit produkt Interflon Lube TF nebo Interflon Food Lube (NSF-H1), které vytvoří suchý olejový film na pohyblivých součástech. Tyto produkty se používají jako konzervační oleje pro uložení formy. V případě znovunasazení do výroby není třeba formy čistit, může se rovnou vyrábět. Jeden Interflon produkt vám nahradí 2-3 konkurenční produkty.

Link: Interflon Fin Grease | Interflon Lube TF | Interflon Food Lube | MicPol®

Moulding 2

Vodící tyče

Některé těžké formy nadměrně zatěžují vodící tyče a mazivo rychle degraduje. Běžná maziva, pokud nejsou často aplikována, způsobují proskakování při pohybu lisu a dochází k předčasnému opotřebení součástí.

Interflon Grease MP2/3 snáší vysoké tlaky a díky technologii MicPol® pevně drží na mazaných místech. Tenký homogenní film maziva je stále patrný na vodících tyčích a nedochází k proskakování. Mazací interval se prodlouží až 4x a díky nižšímu tření se prodlužuje i životnost vodících tyčí.

Link: Interflon Grease MP2/3 | MicPol®

Moulding 3
Kontakt
x

Kontakt