Průmysl

Letiště

Jak Interflon přispívá k lepší výkonnosti

Přeplněná letiště a přesně daný letový plán dávají jen malý prostor k údržbě zařízení. Na většině velkých letišť po celém světě je situace stejně těžká, a to nemluvíme o rozmarech počasí. Zpoždění je nepříjemné pro cestující, ale rovněž velmi nákladné pro provozovatele letišť, aerolinky a také má dopad na životní prostředí.

Hladký průběh odbavení je závislý na maximální dostupnosti provozuschopného zařízení letišť. Problémy při odbavování zavazadel nebo nefunkční pás transportu nákladu vede k řetězové reakci, na jejímž konci jsou neplánovaná zpoždění a vysoké náhrady cestujícím. Proto je údržba zařízení na letištích naprosto rozhodující.

Aplikace na letišti

Valivá ložiska nástupních mostů

Výsuvná část nástupního mostu je posunována po rolnách. Ložiska těchto rolen se díky vysoké zátěži rychle opotřebovávají. Konvenční maziva vlivem počasí ztrácejí výkonnost a proto musí být velmi často doplňována.

Interflon Grease HD2 je mazivo nové generace a díky technologii MicPol® prodlouží interval mazání až na 4 násobek původního maziva. Rozmary počasí nejsou problémem, mazivo nevytvrdává, nevymývá se a nebere do sebe nečistoty. Technologie MicPol® v mazivech Interflon chrání mazané součásti před poškozením spojeným s nedostatečným mazáním a tím prodlužuje jejich životnost.

Link: Interflon Grease HD2 | MicPol®

Nástupní letištní tunel (rukáv), vyžaduje též údržbu a mazání
Řetěz zavazadlového dopravníku ošetřovaný suchým mazivem interflon lube tf

Řetěz dopravníku k odbavení zavazadel

Největším problémem dopravníků je suché a prašné prostředí. Řetězy obalené prachem a nečistotami jsou špinavé a hlučné. Konvenční mazivo na olejové bázi na sebe nabaluje prach a tvoří brusnou pastu, čímž se čepy řetězů předčasně opotřebovávají. Častá údržba a nezbytná výměna řetězů je finančně i časově nákladná.

Interflon Lube TF penetruje do čepů řetězu, kdy snižuje tření na minimum a eliminuje hluk. Kluzné částice MicPol® vytvoří homogenní suchý mazací film, na který prach nepřilne. Chrání čepy řetězu před nadměrným opotřebením a zpomaluje natahování řetězu. Mazací interval se prodlouží až 4x a životnost řetězu se zdvojnásobí.

Link: Interflon Lube TF

Kontakt
x

Kontakt