Průmysl

Výroba nápojů

Jak Interflon eliminuje odstávky

Výrobci nápojů čelí mnohým výzvám. Regulace vlády, požadavky hygieny, těžké výrobní prostředí a velice komplexní výrobní zařízení. Poruchy jednotlivých částí linky musí být eliminovány, jinak se zastaví zbylá výroba.


Všechna výrobní zařízení od vstupních vrat až po výstupní jsou propojena dopravníky. Správná údržba vysoce automatického výrobního zařízení je klíčem k eliminování odstávek. Vysoká míra čistoty je noční můrou pro výrobní zařízení i údržbu. Vše se musí čistit a mazat stále dokola.

Aplikace v nápojovém průmyslu

Úchopové válce na etiketovačce PET

Úchopy musí fungovat perfektně, aby byly etikety nalepeny přesně. Konvenční maziva nevydrží drsné pracovní podmínky a úchopy přestanou správně pracovat. Začnou se tvořit zmetky.

Interflon Food Lube (NSF-H1) tvoří tenký homogenní mazací film. Olej vytlačí vodu z aplikace a dlouhodobě namaže úchopy.

Link: Interflon Food Lube (NSF-H1) | MicPol®

Úchopový válec etiketovačky ošetřený interflon food lube
Blow moulding

Automatické mazání ve vyfukovačce PET

Konvenční mazivo se díky rychlosti otáčení vyfukovačky neudrží na místě a je odstředěno na nemazaná místa stroje a na průhledová skla. Produkce musí být zastavena a stroj vyčištěn a znovu namazán.

Interflon Food Grease 1 (NSF-H1) s MicPol® kluznými částicemi je mnohem lepším mazivem, které se neodstředí pohybem stroje, nekontaminuje ostatní části stroje. Nemusí se čistit a mazat.

Link: Interflon Food Grease 1

Řetězy paletizátoru

Řetězy paletizátorů jsou vysoce zatěžovány a kontaminovány od dřevěných palet. Konvenční maziva tvoří na řetězech nánosy, které vydírají pouzdra řetězů. Stále hrozí nebezpečí úkapů na čistou produkci a to není akceptovatelné pro klienty.

Interflon Food Lube G (NSF-H1) tvoří na namazaných řetězech tenký kluzný film částic MicPol®. Prach a nečistoty na řetězy nepřilnou a proto se nešpiní produkce. Produkt penetruje do čepů řetězu a minimalizuje jeho natahování. Mazací interval je minimálně 4x delší.

Před aplikací Food Lube G je potřeba řetězy dobře vyčistit pomocí Interflon Degreaser EM30+ nebo Interflon Eco Degreaser a vysušit stlačeným vzduchem.

Link: Interflon Food Lube G | Interflon Degreaser EM30+| Interflon Eco Degreaser

Paletizer chain
Kontakt
x

Kontakt