Průmysl

Recyklace papíru

Interflon šetří energii

Proces recyklace starého papíru obsahuje mísení papíru s vodou a chemikáliemi, aby se papír rozložil. V těchto podmínkách je velmi náročné udržet výrobní zařízení v dobré kondici.

Recyklace snižuje spotřebu energie sama o sobě, ale často se tato úspora smaže, protože výrobní zařízení nepracuje efektivně. Odborníci tvrdí, že výroba recyklovaného papíru je až o 40% šetrnější, než výroba z nerecyklované vlákniny. Kritici tvrdí, že při výrobě z recyklátu se spotřebuje více fosilních paliv. Jedna věc je jasná, Interflon snižuje spotřebu energie při výrobě papíru jak z recyklované vlákniny, tak ze dřeva.

Aplikace při recyklaci papíru

Hydraulika na Balemaster papírovém lisu

Díky obrovským tlakům trpí hydraulický systém lisu. Výsledkem jsou vysoké teploty oleje a hodnoty proudu. Běžný hydraulický olej nedokáže dlouhodobě snášet takové tlaky a pokud proud překročí limit, stroj se zastaví. Čas odstávky je při recyklaci papíru kritický.

Přidání přísady Interflon Finnoly N-251H s naší MicPol® technologií do běžného hydraulického oleje je levným řešením situace. MicPol technologie obohatí hydraulický olej o kluzné částice, které eliminují fluidní tření a teplota oleje se sníží (příklad: z 71,1˚C na 47,9˚C), spotřeba energie na stejné aplikaci se snížila o 20%.

Link: Interflon Finnoly N-251H | MicPol®

Hydraulický lis papír udržovaný mazivy interflon
Řetěz udržovaný interflon food lube g150

Válečkový řetěz dopravníku

Voda z PMD baličky padá na řetězy dopravníku i s papírovým prachem. Běžná maziva nezabrání korozi řetězů a ta způsobuje předčasné opotřebení a natahování řetězů. Navíc prach a olej tvoří brusnou pastu, která se vrství, špiní produkci a vydírá čepy řetězů. Rolny řetězu se neodvalují ve vodítkách. Výměna řetězu znamená odstávku.

Interflon Food Lube G150 zaručuje dlouhodobé suché mazání a antikorozní ochranu. Papírový prach se na řetězy nelepí a nešpiní produkci papíru. Rolny se odvalují ve vodítkách a řetěz se zbytečně nenatahuje. Někteří zákazníci si pochvalují snížení hluku dopravníku. Úspora energie je díky optimalizovanému mazání 15-20%.

Link: Interflon Food Lube G150

Kontakt
x

Kontakt