Průmysl

Pekárny

Mažte chytře - eliminujte odstávky

zastavení produkce znamená v pekárnách velké ztráty - až 100 000 Kč za hodinu při výrobě chleba, rohlíků a sladkého pečiva. Proces výroby se vzhledem k povaze použitých surovin nesmí narušit. Výrobní prostředí v pekárnách je velice náročné jak pro pracovníky, tak pro výrobní zařízení. Poruchy strojů musí být řešeny okamžitě.


Mouka, teplota, vlhkost a náročné požadavky na čistotu a bezpečnost práce (HACCP) znamenají obrovskou zátěž pro údržbu. Některé součásti se raději nemažou, protože konvenční maziva se mísí s moukou a tvoří brusnou pastu. Mechanici raději součásti vymění, než aby je pravidelně mazali.

Aplikace v pekárnách

Řetězy v pekárnách

Všechny řetězy mazané konvenčním olejem v pekárnách a přípravnách těst trpí ulpíváním mouky. Nejenže řetězy jsou špinavé, což je neakceptovatelné pro potravinářskou produkci, ale rychleji se opotřebovávají a natahují. Mnoho řetězů je zakrytovaných, aby se kontaminaci moukou předešlo. Přesto se na ně všudypřítomná mouka nalepí a kryty se pak musí sundávat kvůli čištění. To znamená delší odstávky zařízení.

Interflon Food Lube tvoří suchý film kluzných částic MicPol®, a tak zabraňuje lepení mouky. Mouka sice na řetěz spadne, ale jeho pootočením se zase uvolní. Není potřeba řetězy čistit před každou aplikací, stačí jen ofouknout stlačeným vzduchem a namazat ve 4 až 6 násobném intervalu než tomu bylo s konvenčním mazivem. Abrazivní částice se nedostávají do čepů řetězů a proto se nevydírají, netvoří se šlemy a řetěz se prodlužuje jen nepatrně. Díky prodlouženému intervalu údržby se eliminují zbytečné odstávky. Řetězy jsou čisté a připravené na audit kdykoliv.

Link: Interflon Food Lube | MicPol®

Ukázka dobře udržovaného řetězu suchým olejem interflon
Zařízení kynárny udržované mazivy interflon

Řetězy v kynárnách těsta

Kvůli vysoké vlhkosti v kynárnách při použití konvenčních maziv řetězy rychle korodují. Aby se korozi předešlo, musejí se řetězy mazat velice často. Tím se však zvyšuje možnost úkapů a hromadění nečistot. Řetězy se musejí často měnit. Znamená to odstávky a další náklady na údržbu.

Produkt Interflon Food Lube G vyřeší všechny tyto problémy. Kluzný film z částic MicPol® odpuzuje vodu, chrání proti korozi a prodlužuje životnost řetězů. Mazací interval se prodlouží na 4 až 6 násobek původního mazání. Na řetězech neulpívají nečistoty a mazivo neodkapává. Mnoho pekáren má nainstalováno centrální mazání, kde je Lube G bezkonkurenční. Pokud se maže ručně, Lube G je i v aerosolu pro dokonalou aplikaci.

Link: Interflon Food Lube G

Spirálové a tunelové mrazáky

Mazání řetězů, ložisek a převodovek v teplotách -35°C je náročné. Když mažete řetězy pomocí centrálního mazání a konvenčního oleje, obvykle vidíte mastné řetězy s nánosy nečistot. Pokud chcete řetězy a ložiska vyčistit, musíte linku na hodiny odstavit. Většina NSF olejů do převodovek při takto nízkých teplotách ztuhne a restart linky je obvykle problém.

Interflon Food Lube LT (-40°C) je potravinářský (NSF-H1) olej s částicemi MicPol®. Technologie MicPol® nejenže dokáže prodloužit interval mazání na 4 až 6 násobek, ale vytvoří suchý mazací film, který zaručí čistotu řetězu a eliminuje čištění. Food Lube LT se může aplikovat manuálně i centrálním mazacím systémem.

Interflon Food Grease LT2 (-45°C) je potravinářský (NSF-H1) tuk se syntetickým základovým olejem a technologií MicPol®. Mazivo netuhne při extrémně nízkých teplotách a zaručuje dokonalé mazání, které eliminuje opotřebení součástí. Díky MicPol® kluzným částicím je mazací interval prodloužen na 4 násobek. Odstávky zařízení nemusí být tak časté jako při mazání konvenčním olejem. To je obrovská úspora času i peněz.

Interflon Food Lube LT je potravinářský (NSF-H1) převodový olej s technologií MicPol®. Je rezistentní extrémně nízkým teplotám (-40°C), ale také neztuhne při odstávkách a restart strojů je snadnější.

Link: Interflon Food Lube LT | Interflon Food Grease LT2 | Interflon Food Lube LT food grade

Spirálový tunelový mrazák ošetřovaný mazivem interflon food lube tf
Kontakt
x

Kontakt