Průmysl

Tisk a publikování

Plnění termínů při snížení nákladů na údržbu

Efektivní údržba je v tiskařském průmyslu naprosto nezbytná. Jen optimální výkonnost strojů zaručí plynulou a udržitelnou výrobu při dodržení termínů.

Přítomnost papírového prachu a antimakulačního prachu, který se lepí na části stroje anebo se mísí s tuky vytékajícími z ložisek nebo řetězů, může kontaminovat produkci. Aby se předešlo těmto problémům, musí se stroje mazat kvalitním produktem v pravidelných intervalech. Termíny zakázek častou a pravidelnou údržbu komplikují. Pokud se však údržba zanedbá, znamená to vysoké provozní náklady.

Aplikace v tiskařském průmyslu

Čisté, ale správně namazané komponenty

Řetězy, lineáry, pružiny, ojnice, válce, písty, ložiska a podavače trpí lepením papírového prachu. Tento prach se na běžné mazivo lepí a vytváří brusnou pastu, kterou je velice těžké vyčistit. Pokud se nevyčistí, začne špinit produkci.

Interflon Fin Super nebo Interflon Lube TF zaručují těmto komponentům dokonalé suché mazání za pomoci kluzných částic MicPol®. Na suché komponenty se prach nelepí a nevrství se. Čištění odpadá a jen se jemně domazává v intervalu 4-6 x delším než s běžnými mazivy. Zásahy údržby i spotřeba maziv se snižují - to znamená i snížení nákladů.

Link: Interflon Fin Super | Interflon Lube TF | MicPol®

Řetěz tiskařského stroje ošetřený olejem  llube ube tf
Grippers

Už žádné průsaky tuků z chytačů

Běžné tuky prosakují z chytačů díky oscilačním silám a špiní vytisknuté papíry. Je zapotřebí mazat každý týden, aby zařízení dobře fungovalo. To znamená odstávky.

Interflon Grease MP2/3 s technologií MicPol® zůstane v ložiskách a eliminuje průsaky. Mazací interval se prodlužuje na 6-8 týdnů. Drahé odstávky odpadají.

Link: Interflon Grease MP2/3

Kontakt
x

Kontakt