Případové studie

Ozubená kola

Snížení teploty a 26,31% úspora energie

Externí převodovka mísícího stroje

Výchozí situace

Společnost působí v oblasti zpracování a komerčního dovozu a vývozu surovin a kakaových výrobků. Pro mísící stroj si stanovili následující cíle: snížení teploty oleje a snížení vibrací v převodovkách, zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců, snížení spotřeby energie a dopadu na životní prostředí. Pracovní prostředí je velmi suché a teplé, teploty mezi +35°C a +40°C.

Naše řešení

Interflon Grease MP00, polotekuté mazivo s částicemi MicPol®, které snižuje tření na minimum a dotěsňuje převodovku.

Výsledek

Jakmile byla převodovka naplněna 120 litry Interflon Grease MP00, začala se monitorovat spotřeba elektrické energie (kWh) během skutečné výrobní doby po 30 dnů. Poté bylo provedeno srovnání mezi daty před a po aplikaci Interflon Grease MP00, což prokázalo, že díky technologii Interflon® došlo ke snížení teploty převodovky o 10°C a ke snížení spotřeby elektřiny o 26,31%. Samozřejmě došlo také ke snížení vibrací a to vše přispělo ke zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců.

Dosažená úspora nákladů na základě informací od zákazníka:

9 105,00 EUR na základě produkčního času 12 000 hodin ročně

Link: Interflon Grease MP00

Kontakt
x

Kontakt