Χαρτί & συναφή προϊόντα

Για τη χαρτοβιομηχανία, η διατήρηση της καθαριότητας του εξοπλισμού και ταυτόχρονα η καλή λίπανσή του είναι υψηλής κρισιμότητας. Οι ρύποι ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργίες, να επηρεάσουν την ακρίβεια των μετρητικών συσκευών και να υπερθερμάνουν τον μηχανολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Στον κλάδο των εκτυπώσεων, η τήρηση των προθεσμιών και η καθαριότητα των τελικών προϊόντων είναι υψίστης σημασίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας
x

Επικοινωνήστε μαζί μας