Bransje

Bilproduksjon

Forleng vedlikeholdsintervallene og øk driftstiden

Driftsstans er en alvorlig trussel for enhver bilprodusent. Et av de mest fryktede scenarioene på en bilfabrikk er hvis en avdeling stopper opp. Det blir da en snøballeffekt på andre avdelinger som venter på ferdigstilling av tidligere prosesser for å levere deler til dem.

For å forhindre driftsstans blir vedlikeholdsintervallene veldig korte. Det er rimeligere å planlegge og utføre mer vedlikehold og skifte ut deler før de svikter enn at produksjonslinjen stopper grunnet utstyrssvikt. Men kostnadene med denne preventive fremgangsmåten er høye.

Noen bruksområder innen bilproduksjon

Få en slutt på olje som drypper fra samlebåndets kjede

De store belastningene på kjedene krever et skikkelig smøresystem. Med vanlige petrokjemiske smøremidler er det stor fare for at olje drypper på bilene. Det krever hyppig rengjøring og / eller justere oljeforbruket med påfølgende tidlig slitasje, rykking eller store kostnader på forebyggende tiltak som resultat.

Med smøremidler fra Interflon som penetrerer inn i bolter og bøssinger, som Interflon Lube TF eller Interflon Food Lube G150, smøres kjedene optimalt med en tørr film og krever mindre mengde og sjeldnere. Støv fester seg ikke og det eliminerer risikoen for olje som drypper. Grunnet mindre friksjon holder kjedene lenger og bruker mindre energi.

Produktinfo: Interflon Lube TF | Interflon Food Lube G150

Chain automotive
Gearbox

Redusert energiforbruk og ingen lekkasje fra gearkasser på produksjonslinje

Når du går rundt produksjonslinjen vil du finne flere gearkasser som lekker på grunn av at de drives under store belastninger. Vanlige gearoljer tåler ikke disse store belastningene og friksjon som oppstår ved kaldstart, overoppheting, viskositet og smøreegenskaper forsvinner og det medfører slitasjepartikler i tetninger og pakninger, noe som igjen forårsaker lekkasjer. Jevnlig oljepåfylling og oljeskift blir resultatet, noe som fører til mer produksjonsstopp (=driftsstans) enn ønskelig.

Interflon Grease MP00, et semiflytende fett med MicPol® partikler, tåler mye mer belastning enn vanlige gearoljer, reduserer temperaturen, eliminerer lekkasjer (fett transporterer ikke slitasjepartikler) og er energibesparende. I enkelte tilfeller målte vi en reduksjon på 33%!

Produktinfo: Interflon Grease MP00 | MicPol®

Kontakt
x

Kontakt