Bransje

Tekstilindustrien

Hvordan Interflon bidrar til bedre effektivitet

Støtter nye og gamle maskiner i tekstilbehandling for å sikre at dine verdier forblir effektive og gir konsistente resultater med redusert arbeidskraft og maskin- og materialsvinn.

Tekstiler var den dominerende industrien under den Industrielle Revolusjonen, som tok den inkonsekvente og upålitelige, manuelle vevingen fra arbeidernes hjem og til de mekaniserte fabrikkanleggene. Denne industrien har måttet tilpasse og integrere teknologi over tid for å produsere stoffruller effektivt i de tøffeste av miljøer og på en kostnadseffektiv måte.

Ved Interflon har vi en rekke dokumenterte produkter (med støtte fra tusenvis av dokumenterte case studier) som har forbedret den generelle utstyrseffektiviteten til tekstilmaskiner som opererer i miljøer med vann, ekstreme temperaturer, krevende ubalanserte belastninger og lo og partikler fra tekstiler som virker slipende.

Fra spinning til etterbehandling, tekniske tekstiler til næringsmiddelgodkjent konfeksjonsindustri - vi kan hjelpe deg som smørepartnere og sammen kan vi finne kostnadsbesparende løsninger.

Noen bruksområder i Tekstilindustrien

Bedre beskyttelse av ditt høytemperatur kjede i vevemaskinen

Ovnskjeder for vevemaskiner er dyre og fjernes regelmessig etter et par år på grunn av forurensning fra kjemiske tilsetningsstoffer i behandlingstanken som størkner og danner en slipende pasta, noe som reduserer kjedets levetid og behov for rengjøring. Våte, vanlige smøremidler kan tiltrekke seg lo og partikler som svever fra tekstilene som resulterer i tidlig svikt og kan slite med å trenge inn i stifter og hylser hvor hovedslitasjen finner sted. Våte smøremidler kan slynges av for raskt og man er avhengig av ny påføring av smøremiddel.

Interflon Lube kan påføres både kalde og varme deler (Lube HT / Lube HT/SF, løsemiddelfri). Kapillærvirkningen til MicPol® teknologien i Interflon-produktene sikrer at smøremiddelet kommer frem der det er behov. Ettersom den negativt ladede og mikroniserte MicPol® tiltrekkes det positivt ladede kjedet holder teknologien seg på plass lenger. Behovet for smøremiddel er mindre enn ved vanlig smøremiddel, noe som betyr mindre avfall, mindre sjanse for kontakt med stoffet (dersom kontakt tørker det til et klart utseende) og lengre tid mellom vedlikeholdsintervallene.

Produktinfo: Interflon Lube HT | Interflon Lube HT/SF

Img Textiles Industry tenter
Kontakt
x

Kontakt