Spar kostnader med strukturert vedlikehold

Vedlikeholdsprogramvare

Interflon tilbyr deg en brukervennlig vedlikeholdsprogramvare: Interflon Lubrication And Control (ILAC), utviklet av oss selv. På denne måten kan du enkelt utføre, forbedre og sikre (smøre-) tekniske vedlikeholdsoppgaver. Unødvendig produksjonstap og høye vedlikeholdskostnader hører til fortiden. Med ILAC pro kan dere til og med jobbe sammen via mobilenheter slik at bruken av papir elimineres. Din smøreplan ligger innebygd i en praktisk og brukevennlig programvare.

Forbedre vedlikeholdsprosessen

Øk produktiviteten, reduser forstyrrelser, reduser vedlikeholdskostnader. ILAC vedlikeholdsprogramvare passer perfekt i en prosessorientert bedrift. Enten det er Lean Manufacturing, TPM eller Six Sigma. ILAC er et kraftig verktøy for å implementere din forbedringsprosess.

Ilac sk


Din tilpassede smøreplan
Med ILAC får du tilgang til din tilpassede smøreplan. Total utstyrseffektivitet muliggjøres av kostnadsbesparende smøremidler kombinert med ILAC som et kraftig verktøy for styring av ditt driftsmessige vedlikehold og smøreaktiviteter. Nøyaktig hva kan du bruke ILAC til?

  • Dokumentering av vedlikeholdsarbeid
  • Automatisere dine smøre- og vedlikeholdsaktiviteter
  • Effektiv planlegging og styring
  • Rasjonalisere antall smøremidler
  • Fastslå det best egnede smøremiddelet pr smørepunkt
  • Registrering av avvik fra maskiner
  • Rapportering av forstyrrelser og tidsplaner
  • ISO9001 / 14001 og HACCP sertifisering

Med ILAC har du kontroll over maskinene dine. I stedet for reaktivt vedlikehold er du opptatt av forebyggende vedlikehold og til syvende og sist vil du i økende grad være involvert i å gjøre de kritiske kontrollpunktene på maskinnivå håndterlig. Tenk deg hvor mye de vil yte hvis maskinene kan utnyttes til det maksimale?

En tilpasset pakke
Effektiv oppbevaring av alle dine vedlikeholdspunkter krever nødvendig kunnskap og erfaring. Smøringskonsulentene fra Interflon har et høyt teknisk nivå av kunnskap og veileder selskaper intensivt med implementeringen av ILAC. I nært samarbeid med en tekniker fra din bedrift kartlegger de hele maskinparken med alle vedlikeholdspunkter. På den måten oppnår man en effektiv tilnærming til smøring og førsteklasses vedlikehold.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller om du ønsker å se en uforpliktende demonstrasjon.