Case studier

Hydraulikk & pneumatikk

Temperaturfall på 25˚C i det hydrauliske systemet

Anrikning av hydraulikkolje i Chiron CNC-system

Utgangspunkt

På grunn av den intense bruken av maskinene, spesielt ved døgndrift, bruker denne CNC-modellen det hydrauliske systemet direkte proporsjonalt, så den målte temperaturen til distribusjonsgruppen nådde 118˚C! Temperaturen i produksjonshallen stiger om sommeren til 35°C selv om hallen er ytterligere ventilert.

Vår løsning

Ved å bruke Interflon Finnoly Additive N251-H kunne man med bedriftens termiske kamera, med de samme innstillingene for refleksjonsindeksen, registrere et temperaturfall på 25˚C.

Resultat

Da man ikke hadde noen oversikt over tidligere data kunne man ikke foreta en konkret beregning av kostnadsreduksjonen. Men på grunn av det betydelige temperaturfallet forventer man følgende resultat:

- redusert oljelekkasje
- forsinket oljeslitasje
- øke levetiden til komponentene i det hydrauliske systemet
- redusere energiforbruket
- færre inngrep

Produktinfo: Interflon Finnoly Additive N251-H

Kontakt
x

Kontakt