Case studier

Gear og Tannhjul

Temperaturen senkes og en energibesparelse på 26,31%

Ekstern gearkasse for å drive blandearmene i en tank

Utgangspunkt

Bedriften arbeider innen foredling samt kommersiell import og eksport av råvarer og kakaoprodukter. De fremla følgende ønsker: redusere oljetemperaturen og minske vibrasjonen i tannhjulene, forbedre arbeidsmiljøet for de ansatte og redusere energiforbruket på drivenheten og redusere miljøpåvirkningen.
Veldig tørt og varmt, temperaturer mellom +35°C og +40°C.

Vår løsning

Interflon Grease MP00, et semiflytende fett med MicPol® partikler, redusere friksjonen til et minimum og beskytte tetninger og pakninger.

Resultat

Når drivenheten var fylt med 120 liter Interflon Grease MP00 og gearkassen var fylt med 30 liter ble strømforbruket (kWh) overvåket over en produksjonsperiode på 30 dager. En sammenligning ble deretter gjort av informasjonen før og etter bruken av Interflon Grease MP00 og denne viste, takket være teknologien fra Interflon®, en reduksjon i temperaturen på 10°C og en reduksjon av strømforbruket på 26,31%! Selvfølgelig var det også mindre vibrasjon og alt dette bidro til bedre arbeidsmiljø for de ansatte.

Kostnadsbesparelse

Basert på tilgjengelig informasjon kan kunden forvente en økonomisk besparelse på:
- kr 3.350,- basert på en produksjonsperiode på 4.400 timer pr år;
- kr 44.180,- basert på en produksjonsperiode på 8.000 timer pr år;
- kr 91.050,- basert på en produksjonsperiode på 12.000 timer pr år.

Produktinfo: Interflon Grease MP00

Kontakt
x

Kontakt