Case studier

Føringer & sleider

Besparelser på opptil € 121.740 pr år

Tannstenger og tannhjul på en kontinuerlig tørketrommel

Utgangspunkt

Feil og driftsstans var en konstant plage med den kontinuerlige tørketrommelen da ovnsplatene ikke forble oppreist under bevegelse, men begynte å skråne eller tippe. Dette betydde at ovnsplatene ikke gikk inn i ovnen. Grunnen til dette var betydelig slitasje på tannhjulene og tannstengene. De måtte byttes ut 2 ganger i uken.

Vår løsning

Bedriften har ikke hatt mer produksjonsstans eller feil siden de begynte å bruke Interflon Grease OG (aerosol).
Merk: brukeren sendte inn et forbedringsforslag for dette bruksområdet og mottok for det en belønning på € 2.000.

Resultat

Siden september 2007 er tannstenger og tannhjul blitt smurt med Interflon Grease OG (aerosol). Frem til nå har ingen av disse delene hatt behov for å bli skiftet ut og ingen svikt er notert.

Kostnader: månedlige kostnader for deler og arbeid: € 2.540.
Gjennomsnittlig månedlig produksjonssvikt: 338 minutter.

Resultatet av årlige kostnadsbesparelser:
Månedlige arbeidskostnader € 2.540 x € 12 = € 30.480.
Månedlig produksjonssvikt 338 minutter (€ 22,50 /minutter) x 12 måneder = € 91.260.

Totalt: € 121.740.

Tag: Interflon Grease OG (aerosol)