Przemysł

Pralnie

Redukcja przestojów i oszczędność energii

Terminowe wykonanie usługi to dla pralni kwestia pierwszej wagi, więc przestoje mogą mieć fatalne skutki. Każda godzina przestoju przekłada się na opóźnienie wykonania zleceń. Ponadto, koszty zużycia energii rosną, zważywszy, że działalność pralni uzależniona jest od dostaw wody, ciepła i elektryczności.

Konserwacja urządzeń w pralni w celu uniknięcia strat to nie lada wyzwanie w mokrym, parnym i zapylonym środowisku. Używanie w tym celu nadmiernej ilości środków smarnych może mieć skutki przeciwne od zamierzonych, chociaż dobre smarowanie jest konieczne, by zagwarantować sprawność i czystość urządzeń.

Wybrane zastosowania w pralniach

Łańcuchy i prowadnice przenośników wolne od pyłu

Te przenośniki pracują w parnym środowisku (w temperaturze do 150°) z dużą ilością pyłu i cząstek tkanin w powietrzu. Tradycyjne, „mokre″ środki smarne przyciągają pył, który osiada na łańcuchach i prowadnicach tworząc pastę ścierną. Ta z kolei może zanieczyścić odzież. Niesmarowane wystarczająco często (przynajmniej raz w tygodniu), łańcuchy zacinają się i ostatecznie ulegają awarii, skutkując wysokimi kosztami naprawy i przestoju.

Interflon Lube TF skutecznie wnika do sworzni i tulejek łańcucha i pokrywa je odrzucającym wodę, suchym filmem olejowym MicPol®, który zapobiega przywieraniu pyłu i cząstek tkanin. Okresy między smarowaniem można wydłużyć czterokrotnie, przy jednoczesnej redukcji tarcia i oszczędności energii.

Tags: Interflon Lube TF | MicPol®

Conveyor
Steam heater

Redukcja zużycia energii przez przekładnie

Przekładnie, np. w wytwornicach pary, pracują w trudnych warunkach. Wysoka temperatura i pył nie sprzyjają konwencjonalnym olejom przekładniowym które, tracąc swoje właściwości smarujące, powodują zwiększenie tarcia.

Olej Food Lube G220 (również dostępny w innych klasach lepkości ISO) z technologią MicPol® posiada bardzo dobre właściwości smarujące nawet przy rozruchu ze stanu zimnego i zmniejsza tarcie, zapobiegając zużyciu komponentów oraz redukując zużycie energii (w niektórych przypadkach nawet o 15%).

Tag: Interflon Food Lube G220

Kontakt
x

Kontakt