Conditions Générales de Vente - kopie

Ogólne warunki sprzedaży regulują kwestie związane z dostawą, warunkami płatności, odpowiedzialnością, itp. Określają umowną podstawę wzajemnych zobowiązań stron w przypadku zawarcia transakcji handlowej. Sprzedaż towarów firmy Interflon podlega wyłącznie warunkom mającym zastosowanie w lokalnych oddziałach handlowych Interflon w poszczególnych krajach.

W prawej kolumnie znajduje się link do Ogólnych warunków sprzedaży Interflon bv.

Kontakt
x

Kontakt