Zastosowanie

Przekładnie

Obniżenie temperatury I zmniejszenie zużycia energii o 26,31%

Zewnętrzna przekładnia napędu mieszadeł

Początkowa sytuacja

Firma zajmująca się przetwórstwem oraz komercyjnym importem i eksportem surowych składników i produktów z orzechów kokosowych postawiła sobie następujące cele: redukcja temperatury oleju i drgań przekładni, poprawa warunków pracy, zmniejszenie zużycia energii i wpływu na środowisko. W hali produkcyjnej jest wysoka temperatura (+35°C do +40°C) i bardzo suche powietrze.

Nasze rozwiązanie

Interflon Grease MP00, półpłynny smar z cząstkami MicPol®, minimalizuje tarcie i zapewnia ochronę uszczelnień.

Rezultat

Po napełnieniu przekładni 120 litrami, a skrzyni przekładniowej 30 litrami smaru Interflon Grease MP00, przez 30 dni monitorowano zużycie energii (kWh) podczas produkcji. Porównanie danych z danymi historycznymi z okresu przed zmianą środka smarnego wykazało, że dzięki technologii Interflon® osiągnięto spadek temperatury o 10°C i zmniejszenie zużycia energii o 26.31%. Oczywiście zmniejszyły się też dgrania, a wszystko łącznie przyczyniło do poprawy warunków pracy.

Oszczędności

Na podstawie dostępnych danych, klient może oczekiwać następujących oszczędności:

- 335 EUR przy produkcji 4 400 godzin rocznie
- 4 418 EUR przy produkcji 8 000 godzin rocznie
- 9 105 EUR przy produkcji 12 000 godzin rocznie

Tag: Interflon Grease MP00

Kontakt
x

Kontakt