Vid 2x How Interflon supports Network Rail to maintain more than 320000 km of track

Sanayi

Demiryolları

Rayların bakımında yeni bir devrim

Demiryolları için hem işletim masraflarını düşürmek hem de ulaşım güvenilirliğini sağlamak için yeni yollar aramak daha önce hiç bu kadar önemli olmamıştı. Bu durum, dünya çapındaki demiryolu ağları için sıkı bir sınav yaramaktadır.

Ray sviçleri aşırı ve ani değişen hava koşullarına maruz kalmaktadırlar. Raylar ve tekerler arasındaki güç etkileşimleri genellikle geleneksel yağların yağlama becerilerini yetersiz kılmakta, yatay sürünme kuvvetleri ve ağır yükler yaratmaktadır. Bunun sonucu olarak çoğu nokta aşınmadan dolayı ciddi zararlar görülmekte ve sıkça yeniden yağlama gerektirmektedir.

Demiryollarında bazı uygulama örnekleri

Network Rail Demiryolları-İngiltere

Network Rail Britanya’nın demiryolu altyapısını işletmekte ve geliştirmektedir ayrıca 32.000 km’den fazla demiryolu hattının bakımını yapmaktadır.

Interflon, Network Rail’e hat bakımında destek vermektedir. Neil Denton: "Doğru tavsiyeler ve Interflon ürünleri sayesinde, bakım için gerekli zaman fazlasıyla azalmış ve de kaynak performansı ciddi şekilde iyileşmiştir. Sonuçlar bizi çok etkiledi."

Sökmeden ray birleşemlerinin yağlanması

Çelik raylar sıcaklık değişikliklerinden dolayı genleşip büzüşürler; genleşme olmadan önce ray kritik bir sıcaklığa erişir. Buna olanak tanımak için iki ray ucu arasında 6 mm’lik bir boşluk bırakılır. Ancak birleşim yerleri korozyon, eski gres veya fazla sıkılmış cıvatalar nedeniyle eğilemez. Eğer birleşim yeri takılır veya eğilemezse, hat açıklığı doğal olarak genişler. Yakın zamanlarda demiryolları müşterilerimizin yaptırdığı bağımsız laboratuvar testleri kullandıkları geleneksel greslerin gerçekte birleşme yerlerinde olmaları gerekenden daha fazla sertlik oluşturduklarını göstermiştir.

Interflon Lube EP ray birleşimindeki boşlukların yağlanması ve performansında devrim yapmıştır çünkü sökmeye gerek kalmadan tüm bağlantıların içine sızabilmektedir. Bazı bölgeler için bunun anlamı aylar süren bakım sürelerinden kurtulmak demektir. Lube EP penetre olduğunda uzun süreli, düşük sürtünmeli bir film oluşturur ve bağlantı performansını artırarak sürtünmeyi % 91’e kadar düşürür.

Tıklayın: Interflon Lube EP

Rail Fishplate

Makasların bakımı çok daha kısa sürede yapılabilmektedir

Alışılmış yağlar, Interflon'a kıyasla, daha çok miktarda ve daha sık uygulanmaktadır. Genellikle yapışkan olurlar, pislik ve kirlerin çevredeki mekanizmalara yapışmasına neden olurlar. Bu durumda makasların görsel denetiminde olası olumsuzluklar görünmeyebilir.

Interflon Lube EP ile, hat bakımı mühendisleri sadece 4 ml yağ kullanarak haftada dört ila altı makas değiştirme uygulaması yapabilirler. Bu yağın birleşim sürtünmesini ve ihtiyaç duyulan kuvveti % 50’ye kadar düşürdüğü ispatlanmıştır. Makası yağlarken çalıştırmaya gerek yoktur. Verimlik ve işçi güvenliği için geliştirilen bir düzenekle, işçi dik dururken Interflon’u özel bir sırt yağdanlığından uygular; böylece hat üzerinde daha az vakit harcanmış olur. Dahası, kuru film teknolojisi kirlenmeyi azaltır ve kışın buzlanmayı engeller.

Screenshot-2019-04-02-15.30.46

Makas uçlarının sürekli gözlemine izin veren şeffaf kaplama

Tekerleklerin raydan çıkmasını engellemek için makas ucu yağlamasında alışageldik şekilde “üç parmak standart gres” uygulaması yapılmaktaydı. Ancak bu yöntem pek verimli sayılmaz zira gresin etrafa dökülmesine ve makas rayının planlanan temas yüzeyi boyunca tam kaplama eksikliği nedeniyle gresin verimsiz çalışmasına yol açabilir. Gres, ayrıca ortamda birikmekte, hatalar ile çatlakları maskelemekte ve makas aralığı temas yüzeyinin görsel denetimini engellemektedir.

Interflon Grease OG aerosol makas rayı boyunca kolaylıkla uygulanabilir. Rayın üzerinde kolayca gitmeyen, şeffaf ince bir film tabakası oluşturmakta, bu da rayı olumsuz şartlardan korumaya ve yüzeyin kaygan kalmasını sağlamakta ve ayrıca olası arızaların denetimine izin vermektedir.

Tıklayın: Interflon Grease OG

Rail Switch Tips
İletişim
x

İletişim