Χημικά

Στις προκλήσεις της λίπανσης στη βιομηχανία επεξεργασίας χημικών περιλαμβάνεται η διαρκής λειτουργία, η επιμόλυνση από χημικά, υγρασία και σωματίδια αλλά και οι ακραίες θερμοκρασίες. Στη φαρμακοβιομηχανία η πρόκληση είναι η διατήρηση της καθαριότητας του εξοπλισμού και του χώρου -ώστε να αξιολογείται θετικά και από τους ελέγχους/audits- και παράλληλα η λίπανση του εξοπλισμού ώστε να προλαμβάνεται η πρόωρη φθορά.

Επικοινωνήστε μαζί μας
x

Επικοινωνήστε μαζί μας