Kjemikalier

Smøremessige utfordringer ved kjemiske prosessanlegg vil være kontinuerlig drift, forurensning fra kjemikalier, vann, partikler og ekstreme temperaturer. I legemiddelindustrien er utfordringen å holde utstyret rent for å kunne gjennomføre revisjoner og undersøkelser og samtidig smurt for å forhindre tidlig slitasje.