Fritidsbransjen

Forbrukerne ønsker kvalitetsopplevelser på fritiden og fler og fler bruker fritiden sin i spesialiserte, kommersielt drevne fornøyelsesanlegg. Og de forventer at disse er tilgjengelige til enhver tid. Da de fleste fornøyelsesanlegg er utendørs vil forholdene være utfordrende for vedlikeholdsingeniører.

Kontakt
x

Kontakt