Bransje

Drikkevarer

Hvordan Interflon bidrar til mindre driftsstans

Drikkevareprodusenter står overfor store utfordringer, inkludert strenge reguleringer fra myndighetene, vanskelige arbeidsforhold og komplisert utstyr som kan være vanskelig å vedlikeholde. Komponentfeil må unngås til enhver pris.

Hver utstyrsdel mellom frontdør og bakdør er koblet sammen av et system med transportbånd, belter, festeanordninger osv. Å vedlikeholde det høyt automatiserte utstyret er avgjørende for å unngå kostbar driftsstans, men behovet for økt renslighet skaper et fuktig miljø og fremtvinger ødeleggelser på prosesseringsmaskiner.

Noen bruksområder i Drikkevareindustrien

Gripesylindere på etikettmaskiner for PET flasker

Gripearmene til etikettene må fungere perfekt slik at etikettene blir satt på i riktig posisjon. Vanlige smøremidler klumper seg sammen eller gir ikke tilstrekkelig smøring på grunn av det vanskelige arbeidsmiljøet og kan forårsake produksjonsstans.

Interflon Food Lube (NSF-H1) danner en minimal og tørr MicPol® smørefilm på gripesylinderne og klumper seg ikke sammen. Vannavvisende og holder mye lenger enn vanlig oljefilm.

Produktinfo: Interflon Food Lube (NSF-H1) | MicPol®

Gripper
Blow moulding

Automatisk smøring av maskin for Strekkformblåsing

Vanlig, næringsmiddelgodkjent fett, ved hastigheten disse formblåsemaskinene opererer i, blir kastet av og forurenser maskinen, plexiglasspanelene og dørene. Derfor må produksjonen stoppes mer enn ønskelig for å rengjøring og ettersmøring.

Interflon Food Grease 1 (NSF-H1) med MicPol® fester seg mye bedre enn vanlig fett, krever mindre bruk av fett og kastes ikke av, noe som holder maskiner og plexiglasspanelene rene. Ikke behov for rengjøring og ettersmøring så ofte, økt driftstid og redusert fettforbruk.

Produktinfo: Interflon Food Grease 1

Kjeder på palleteringsmaskiner

Disse kjedene må smøres godt grunnet de tunge belastningene men er ofte veldig skitne på grunn av (tre-)støv som fester seg til de vanlige "våte" smøremidlene, noe som danner en slipende pasta. Det er alltid en fare for at dette drypper ned på de rene, pakkede produktene. Kundene kan avvise dem.

Interflon Food Lube G (NSF-H1) danner en tørr MicPol® smørefilm på kjedene. Støv fester seg ikke lenger og det er ingen fare for det drypper på de ferdigstilte produktene lenger. Penetrerer inn til kjedets stifter og bøssinger og minimaliserer kjedestrekking. Smøringsintervallene kan forlenges betraktelig siden MicPol® film holder lenger.

Før påføring er det viktig å rengjøre kjedene med Interflon Degreaser EM30+ eller Interflon Eco Degreaser og blåse dem tørre med trykkluft.

Produktinfo: Interflon Food Lube G | Interflon Degreaser EM30+| Interflon Eco Degreaser

Paletizer chain
Kontakt
x

Kontakt