Utgiver


Formål, tittelbeskrivelse, rettigheter, ansvarsfraskrivelse

Interflon BV drifter dette nettstedet som en tjeneste for internettbrukere generelt og spesielt sine (potensielle) kunder.

Ansvarsfraskrivelse
Dette nettstedet inneholder informasjon om Interflonprodukter. Denne informasjonen antas å være pålitelig, men Interflon gir ingen uttalelser eller garantier, uttrykt eller underforstått, angående nøyaktighet, fullstendighet eller resultater som skal oppnås. Informasjonen blir kun gitt for informasjonsformål. Bruk og anvendelse av produktene krever råd og veiledning fra personer med den nødvendige kunnskapen og erfaringen angående riktig valg, bruk og / eller anvendelse av produkter. Slik bruk og anvendelse skal alltid være på bakgrunn av eget skjønn og risiko.

Ved å gå inn på dette nettstedet frigjør og fraskriver du Interflon, deres ansatte, datterselskaper eller tilknyttede selskaper fra alle krav, søksmål, tap, handlinger eller ansvar som oppstår fra eller på noen måte er relatert til enhver informasjon på dette nettstedet i den grad tillatt etter gjeldende lov, inkludert men ikke begrenset til krav om uaktsomhet.

Hensikt
Dette nettstedet er opprettet for å gi informasjon om Interflon, vårt merkeløfte, våre produkter og deres bruksområder. Det er utelukkende ikke en garanti for spesifikke produktegenskaper eller egnethet til bruksområdet og erstatter heller ikke teknisk rådgivning. Rådfør alltid med en Teknisk Rådgiver fra Interflon og Sikkerhetsdatabladene (HMS Datablad) før bruk av våre produkter.

Immaterielle rettigheter

Dette nettstedet inneholder tekst, tegninger, bilder, illustrasjoner, grafisk design, logoer og mange andre elementer som kan være beskyttet av immaterielle rettigheter for Interflon, deres kunder, ansatte, leverandører eller andre. Deres Immaterielle Rettigheter (IPR), der det er aktuelt, må respekteres. Hel eller delvis duplisering er derfor forbudt uten eksplisitt tillatelse fra den aktuelle rettighetshaveren.

Hyperkoblinger
Det er tillatt å opprette hyperkoblinger til dette nettstedet. Det er imidlertid ikke tillatt å opprette hyperkoblinger slik at elementer på dette nettstedet kan sees inne i en ramme på en annen internettside og / eller nettsted.

Tredjeparts koblinger
Dette nettstedet inneholder hyperkoblinger til nettsteder utenfor domenet til Interflon. Interflon er ikke ansvarlig for innholdet på slike sider, ei heller for produktene eller tjenestene beskrevet eller tilbudt på disse nettstedene. Nettsidene kan også vise seg å være underlagt forskjellige vilkår og betingelser.

Fair use
Det er forbudt å bruke dette nettstedet på en måte som kan hindre andre internettbrukere, eller på andre måter hindre tilgang til dette nettstedet.

Standard vilkår

Kvaliteten på våre produkter og leveringsbetingelsene er underlagt vilkårene og betingelsene Interflonselskapet eller distributøren i landet du kjøper varene. Vennligst forhold deg bestandig til disse vilkårene og betingelsene før du bestiller produkter fra Interflon.

Registrerte varemerker

Interflon® og MicPol® er registrerte varemerker for Interflon BV
NSF® er et registrert varemerke for NSF International

Interflon BV
VAT nummer: NL.0069.14.949.B.01
Handelskammernummer: 20084407

Mr W. Horsmans / Eier
Mr F. Mus / Adm. Dir.

Interflon Hovedkontor
Belder 45
4704 RK Roosendaal
Nederland
Tel +31(0)165-553911
Email: [email protected]

Kontakt
x

Kontakt