Bransje

Kjemikalier

Smøremidler utviklet for å motstå kjemiske prosesser

Ved kontinuerlig drift utføres vedlikehold alltid på grensen av deres muligheter. Forurensninger fra kjemikalier, vann, partikler og ekstreme temperaturer gjør oppgaven deres veldig utfordrende.

Vedlikehold av utstyr for kjemiske prosesser og å holde det godt smurt og beskyttet under disse vanskelige forholdene krever et annet nivå smøremiddel enn vanlige, petrokjemiske smøremidler. Ta en titt på hvordan smøremidler fra Interflon motstår disse ugunstige forholdene.

Noen bruksområder innen Kjemikalier

Tørrsmurte kjeder på bruspakningsutstyr

For å unngå drypping smøres disse kjedene med fett. Men fett trenger ikke inn i stiftene og hylsene på kjedet, noe som fremmer rask slitasje. Og de støvete omgivelsene får støv til å feste seg til fettet, noe som danner en slipende pasta som må fjernes før det smøres igjen.

Interflon Lube TF er en penetrerende olje som sikrer at smøremiddelet kommer inn i stifter og hylser. Etterlater en tørr MicPol® film som forhindrer drypping og lar ikke støv feste seg. Det er viktig å først rengjøre dem skikkelig med Interflon Degreaser EM30+ for å sikre en effektiv førstegangs påføring. Ingen rengjøring nødvendig før ettersmøring. Takket være de sterke MicPol® partiklene kan smøringsintervallene nå forlenges 4 til 8 ganger!

Produktinfo: Interflon Lube TF | Interflon Degreaser EM30+ | MicPol®

Chain
Reducer

Enorme kostnadsbesparelser på reparasjon av en palleteringsmaskin

På grunn av kontinuerlige start/stopp-bevegelser av det raske transportbåndet på palleteringsmaskiner utsettes drivhjul og aksling høy friksjon som føre til veldig rask slitasje av tennene på tannhjulet og akslingen. Mer når de er i drift 24/7, 365 dager i året. Dette gjør det nødvendig å demontere reduksjonsenheten og bytte ut slitte deler og pakninger, noen ganger hver 15. dag. I tillegg fører forringelsen av pakningene til lekkasjer av det nåværende smøremiddelet.

Interflon Grease MP00, et semiflytende fett med MicPol® med nødkjørende egenskaper. MicPol® partiklene danner en sterk film som holder seg fast på de bevegelige delene av reduksjonsenheten og unngår kontakt metall mot metall ved oppstart. Levetiden forlenges drastisk. Noen kunder, selv om det ikke er nødvendig, skifter ut delene etter 6 måneder, kun for å forebygge. Enorme kostnadsbesparelser, inkludert redusert energiforbruk grunnet mindre friksjon.

Produktinfo: Interflon Grease MP00 | MicPol®

Kontakt
x

Kontakt