Gummi & Plast

Regelmessig vedlikehold i gummi- og plastindustrien er like viktig for å sikre kvaliteten og påliteligheten til de produserte produktene som å holde selve prosessen i gang. Forskjellige studier viser at dårlig smøringsvedlikehold alene kan redusere en fabrikks produktivitet med 5-20%.

Kontakt
x

Kontakt