Forleng levetiden på dine maskiner

Rengjøring før smøring er av stor betydning. Rengjøring av maskindeler – slik som kjeder og lagre – forlenger levetiden på dine maskiner og reduserer driftsstans, noe som er reduserer kostnader. Derfor anbefales forebyggende og periodisk rengjøring. Vi tilbyr rengjørings- og avfettingsmidler for alle tenkelige bruksområder. Se vårt utvalg av rengjøringsmidler:

Kontakt
x

Kontakt