Lavest mulige friksjon

MicPol® teknologi

MicPol®-teknologien har vært medvirkende til Interflon's verdensomspennende suksess og utvikles stadig takket være forskerne i vårt interne team for Forskning og Utvikling. Mer spesifikt utvikler og forbedrer denne teknologien smøremidlets opprinnelige egenskaper.

Hvordan virker det?

Navnet MicPol® er en kombinasjon av mikronisering og polarisering.

Mik
ronisering: som en del av en unik prosess reduseres komponentene i smøremidlet til en slik størrelse at de er i stand til å trenge inn i alle porer og groper på overflaten som skal smøres (0,05 mikron). Dette gjør dem i stand å danne en mye bedre homogen barriere mellom bevegelige deler (smørefilm).

Fordeler:

 • Betydelig mindre friksjon
 • Lavere energiforbruk
 • Mindre CO2 fotavtrykk
 • Mindre slitasje
 • Mindre varmeutvikling
 • Lengre smøreintervall
 • Reduserte vedlikeholdskostnader

Polarisering: under produksjonsprosessen lades alle komponenter. Dette sikrer en unik vedheft til overflatene som skal smøres. I tillegg har Interflon lykkes med å lade deler av baseoljen også. Dette kalles en bindende bro og gir bedre motstand mot høyt trykk også.

Fordeler:

 • Langvarig smørefilm
 • Lengre levetid for smøremidlet
 • Bedre motstandsevne mot høyt trykk
 • Mindre smøremiddelforbruk
 • Mindre miljøpåvirkning
 • Lengre smøreintervall
 • Lavere vedlikeholdskostnader

Eksempler

Når smøremidlet er utviklet for bruksområder i fuktige omgivelser drar MicPol® teknologien fordel av sterkt forbedrede vannavvisende egenskaper takket være den sterke vedheften og at smøremidlet ikke emulgerer med fuktighet.

Smøremidler som må tåle høyt trykk vil også tåle det bedre og lengre takket være den bedre smørefilmen og holdbare vedheften som MicPol® teknologien sikrer.

I omgivelser hvor det kan være støv, smuss og sand beskytter MicPol® teknologien bruksområdene lengre og bedre mot denne type forurensninger da smøremidlene er støv-, smuss- og vannavvisende.

Uten PTFE/PFAS: MicPol® teknologien er fri for PTFE (PFAS) og mikroplast og går ikke inn under definisjonen av nanoteknologi. Dessuten er de utvalgte ingrediensene i MicPol® teknologien 100% biologisk nedbrytbare.

Ind 2x

Bransjer

Hver bransje har sine egne utfordringer med tanke på vedlikehold og smøring

Kontakt
x

Kontakt