Nota wydawcy


Cel, opis tytułu, prawa własności, wykluczenie odpowiedzialności

Interflon BV udostępnia niniejszą stronę w Internecie w celu zapewnienia dostępu do informacji użytkownikom internetowym, a zwłaszcza
Klientom.

Wykluczenie odpowiedzialności
This website contains information on Interflon products. This information is believed to be reliable, but Interflon makes no representations or warranties, express or implied, as to its accuracy, its completeness, or the results to be obtained. The information is being provided for informational purposes only. Use and application of the products requires advice and assistance from persons having adequate skill and experience regarding the proper selection, use, and/or application of products. Such use and application shall always be at your own discretion and risk.

By entering this website you release and disclaim Interflon, it's employees, subsidiaries, or affiliates, from any and all claims, suits, losses, causes of action, or liability arising from or related in any way to any information on this website to the extent permitted by applicable law, including but not limited to claims for negligence.

Cel
Informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej należy traktować jako informacje ogólne na temat naszych produktów oraz ich zastosowania. Nie gwarantują one w jakiejkolwiek formie określonych właściwości produktu lub też jego przydatności do określonego zastosowania. Dlatego też najpierw należy zasięgnąć porady Doradcy technicznego firmy Interflon oraz sprawdzić kartę charakterystyki (MSDS).

Prawa własności intelektualnej

Strona internetowa zawiera teksty, rysunki, fotografie, ilustracje, projekty graficzne, logotypy oraz inne elementy, do których prawa własności intelektualnej ma firma Interflon, jej odbiorcy, pracownicy oraz/lub dostawcy. Należy przestrzegać ew. obowiązujących praw własności przemysłowej. Bez wyraźnej zgody posiadacza praw częściowa lub kompletna reprodukcja jest z tego powodu zabroniona.

Hiperłącza
Dozwolone jest umieszczanie hiperłączy do tej strony internetowej. Jednakże nie jest dozwolone takie konfigurowanie hiperłączy, aby części niniejszej strony internetowej były widoczne w ramach innej strony internetowej.

Łącza do innych stron
Strona niniejsza zawiera hiperłącza do stron spoza domeny Interflon. W odniesieniu do tychże stron mogą obowiązywać inne warunki. Firma Interflon nie odpowiada za treść, ani też za oferowane tam produkty lub usługi.

Fair use
Niedozwolone jest wykorzystywanie niniejszej strony internetowej w jakikolwiek sposób, który mógłby stanowić utrudnienie dla innych
użytkowników Internetu lub też ograniczać dostęp do tejże strony internetowej.

Warunki ogólne

Jakość naszych produktów oraz warunki dostawy gwarantuje Regulamin dystrybutora w kraju nabycia produktów Interflon. Należy zapoznać się z jego warunkami przed zakupem.

Znaki towarowe i zarejestrowane nazwy handlowe

Interflon® i MicPol® to zastrzeżone znaki towarowe Interflon BV
NSF® to zastrzeżony znak towarowy NSF International

Interflon BV
VAT Number: NL.0069.14.949.B.01
Number of Chamber of Commerce: 20084407

Mr W. Horsmans / Owner
Mr F. Mus / CEO

Interflon Head Office
Belder 45
4704 RK Roosendaal
Netherlands
Tel +31(0)165-553911
Email: info@interflon.com

Kontakt
x

Kontakt