Impresum

Účel, popis titulu, vlastnická práva, zřeknutí se odpovědnosti

Interflon BV udržuje tento web jako službu uživatelům internetu obecně a zejména jejím (potenciálním) zákazníkům.


Zřeknutí se odpovědnosti
Tato webová stránka obsahuje informace o produktech Interflon. Tyto informace jsou považovány za spolehlivé, ale Interflon neposkytuje žádné prohlášení ani záruky, výslovné ani předpokládané, pokud jde o jejich přesnost, úplnost nebo výsledky, kterých je třeba dosáhnout. Informace jsou poskytovány pouze pro informační účely. Používání a aplikace produktů vyžaduje radu a pomoc od osob s odpovídajícími dovednostmi a zkušenostmi ohledně správného výběru, a nebo používání produktů. Použití a aplikace bude vždy na vašem vlastním uvážení a riziku.

Vstupem na tento web se zřeknete u Interflonu, jeho zaměstnanců, dceřiných společností nebo přidružených společností, jakýchkoli a všech nároků, žalob, ztrát, příčin žaloby nebo odpovědnosti vyplývajících nebo jakýmkoli způsobem souvisejících s informacemi na této webové stránce.

Účel
Tento web byl vytvořen, aby vám poskytl informace o společnosti Interflon, o našem příslibu značky, našich produktech a jejich aplikacích. Výslovně se nejedná o záruku na konkrétní vlastnosti produktu nebo jeho vhodnost pro daný účel, ani nenahrazuje technické poradenství. Před použitím našich produktů se nejprve poraďte s technickým poradcem společnosti Interflon a bezpečnostními listy (MSDS).


Práva k duševnímu vlastnictví

Tato webová stránka obsahuje text, kresby, fotografie, ilustrace, grafické návrhy, loga a mnoho dalších prvků, které mohou být chráněny právy duševního vlastnictví Interflon, jeho klientů, jeho zaměstnanců, jeho dodavatelů nebo jiných. Musí být respektována jejich práva duševního vlastnictví (IPR). Kopírování celku nebo jakékoliv části je proto zakázáno bez výslovného souhlasu příslušného vlastníka vlastnických práv.

Hypertextové odkazy

Je dovoleno vytvářet hypertextové odkazy na tento web. Není však dovoleno vytvářet hypertextové odkazy, aby bylo možné vidět prvky této webové stránky v rámci jiné internetové stránky a / nebo webové stránky.

Odkazy na stránky třetích stran

Tento web obsahuje hypertextové odkazy na webové stránky mimo doménu Interflon. Interflon nenese odpovědnost za obsah takových stránek ani za produkty nebo služby popsané nebo nabízené na těchto webových stránkách. Webové stránky mohou také podléhat různým podmínkám.

Čestné použití

Je zakázáno používat tento web způsobem, který by mohl bránit jiným uživatelům internetu nebo jinak bránit přístupu na tento web.

Standardní podmínky

Kvalita našich produktů a dodací podmínky podléhají podmínkám obchodní společnosti Interflon nebo distributora v zemi, kde jste zboží zakoupili. Před objednáním produktů Interflon si prosím vždy přečtěte tyto podmínky.

Registrované ochranné známky

Interflon® a MicPol® jsou registrované ochranné známky společnosti Interflon BV.
NSF® je registrovaná ochranná známka společnosti NSF International.

Interflon BV
VAT Number: NL.0069.14.949.B.01
Number of Chamber of Commerce: 20084407

Mr W. Horsmans / Owner
Mr F. Mus / CEO

Interflon Head Office
Belder 45
4704 RK Roosendaal
Netherlands
Tel +31(0)165-553911
Email: [email protected]

Kontakt
x

Kontakt