Hydraulika & pneumatika

V hydraulice i pneumatice je používáno médium, které přenáší sílu. V pneumatice se používá snadno stlačitelný vzduch a v hydraulice se používá prakticky nestlačitelný olej. Oba systémy jsou naprosto zásadní pro chod strojů a zařízení. Pokud tyto systémy nefungují, znamená to dlouhé odstávky. Proto jsou údržba a mazání velice důležité. Prohlédněte si konkrétní příklady řešení hydraulických a pneumatických systémů od firmy Interflon.

Kontakt
x

Kontakt