Případové studie

Hydraulika & pneumatika

Úspory 250 000 Kč od první aplikace Interflon Lube PN32

Pneumatický systém baličky s nakladačem palet

Původní situace

Vysoká oxidace díky blízkosti moře a práci s vysoce oxidačními produkty: dusičnan sodný, dusičnan draselný a sírany. Produkty s nimiž se manipuluje, jsou v práškové formě. Prášek se dostane do všech částí strojního zařízení, kde se vytvoří krusty, které znesnadňují pohyb součástí a snižují životnost dílů. Jedním z nejproblematičtějších bodů jsou upínací čelisti vyrobené společností Festo, které uzavírají sáčky práškového produktu. Zanesené čelisti nedovřou celou plochu při zavírání sáčku nebo se zcela neuvolní při rozevření. Jednou měsíčně se musí vyčistit a seřídit. Válce se nepohybují po celé dráze a musely být měněny každých devět měsíců. Elektroventily vykazují konstantní poruchy v důsledku poškození sedacích gum a oxidace těla elektroventilu.

Naše řešení

Tento stroj je v provozu od roku 2009. První aplikace našeho produktu Interflon Lube PN32 (ISO VG32) s MicPol® byla 21. března 2011. Stroj pracuje bez problémů, zatímco stroje bez Interflon produktu byly po čtyřech letech prakticky nepoužitelné. Mazací film MicPol® kluzných částic na sebe nelepí zpracovávané materiály a prach. Tvoří suchý mazací film.

Výsledek


Nyní automaticky mazané pneu válce vydrží přibližně čtyři roky. Elektroventily nebyly zatím vyměněny. Dříve musely být ventily měněny každých 45 dní při ceně přibližně 5000 Kč. Dá se říci, že to vedlo k roční úspoře 40 000 Kč. Celková úspora byla vyčíslena v roce 2017 na bezmála 250 000 Kč za dobu používání Interflon Lube PN32.

Link: Interflon Lube PN32

Kontakt
x

Kontakt