Případové studie

Hydraulika & pneumatika

Bez poruchy!

Mazání pneumatických brusek

Původní situace

Vysoká poruchovost pneumatických leštiček vlivem extrémně prašného prostředí, které vzniká při broušení kompozitních materiálů. Leštičky jsou přimazávány konvenčním pneumatickým olejem - 1 x denně 2 kapky oleje. V průměru je potřeba přibližně 3 leštičky měsíčně nechat opravit v servisu, což navyšuje náklady.

Naše řešení

Aplikace pneumatického oleje Interflon Lube PN32 přímým vstřikem do pneumatických leštiček (od srpna 2010).

Výsledek

Pravidelnými aplikacemi oleje Interflon Lube PN32 se snížil počet servisních oprav v průměru na 3 leštičky za rok. To znamená snížení poruchovosti brusek o cca 90%. Spotřeba oleje Fin Lube PN32 je zhruba 10 ltr/rok.
Sledované vzduchové nářadí lépe a efektivněji pracuje.

Link: Interflon Lube PN32

Kontakt
x

Kontakt