W9 a8344 fb hr

Lower operational costs and energy savings are a fact

Frans Rijpers - Lubrication technician

W9 a6152 fb hr

Thanks to Interflon we have extended the lubrication intervals

Pieter Vanackere - Head responsible Van-O-Bel NV

Neil 2x

Time required for maintenance is greatly reduced

Neil Denton - S&C Reliability and Track Maintenance Engineer

Ohlasy

Co říkají zákazníci o Interflonu

Neil

Neil Denton

Network Rail - železnice

Díky správným postupům používání produktů Interflon je čas potřebný k údržbě v Network Rail výrazně snížen, zatímco výkonnost prvků byla výrazně zlepšena.

Výsledky jsou působivé. S Interflonem se výrazně zkrátila doba přesunu výhybky a zpřesnila se detekce přesunu. Network Rail se snížily náklady OPEX na údržbu prvků a zkrátily časy inspekce. MicPol snižuje tření a energii při přesunu výhybek až o 50%.

Van obel

Pieter Vanackere

Van-O-Bel zpracování drůbeže

Díky Interflonu jsme prodloužili intervaly mazání. Máme jeden typ mazacího oleje a jeden typ mazacího tuku. Produkty neodkapávají a naše produkce je čistá. Zajišťuje efektivní údržbu našich strojů a zaručuje stabilitu a kontinuitu.

Smurfit

Frans Rijpers

Papírenský průmysl

Při použití produktů údržby Interflon se prodlužují intervaly mazání, prodlužuje se životnost součástí stroje a snižují se provozní teploty. Kromě toho produkty zabraňují znečištění strojů a je zachována kvalita mazání. To vede k nižším provozním nákladům, bezpečnějším pracovním podmínkám a vyšší energetické účinnosti.

Kontakt
x

Kontakt