Impressum

Doel, titelbeschrijving, eigendomsrechten en disclaimer

Interflon BV heeft deze website ingericht als service aan Internet gebruikers in het algemeen en de afnemers van haar produkten in het bijzonder.

Disclaimer
Deze website bevat informatie over de producten van Interflon. Deze informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar Interflon kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor en geeft geen garanties met betrekking tot, uitdrukkelijk noch stilzwijgend, de juistheid, de volledigheid of de te behalen resultaten. De verstrekte gegevens zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Voor het gebruik en de toepassing van de producten is het advies en de hulp vereist van personen die de juiste vaardigheden en ervaring hebben met betrekking tot de juiste keuze, het juiste gebruik en/of de juiste toepassing van de producten. Dit gebruik en deze toepassing zijn te allen tijde naar uw eigen discretie en voor uw eigen risico. Door het bezoeken van deze website vrijwaart u Interflon, zijn werknemers, dochterondernemingen of filialen van alle claims, rechtszaken, schade, gronden of aansprakelijkheid die op enige wijze voortkomen uit of betrekking hebben op enige informatie op deze website, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot claims wegens nalatigheid.

Doel
De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie over onze produkten en hun toepassingen. Het is zeker niet bedoeld als garantie voor bepaalde produkteigenschappen of de geschiktheid voor bepaalde toepassingen. Raadpleeg daarvoor altijd eerst een Technisch Adviseur van Interflon en de Material Safety Data Sheets (MSDS).

Intellectuele eigendomsrechten
Deze website bevat tekst, tekeningen, foto's, afbeeldingen, grafische ontwerpen, logo's en vele andere elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van Interflon, haar afnemers, medewerkers en/of toeleveranciers rusten. Met hun eventuele bestaande rechten van industriëel eigendom dient rekening gehouden te worden. Gehele of gedeeltelijke reproductie is daarom verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende partij.

Hyperlinks
Het is in principe toegestaan hyperlinks naar deze website aan te brengen. Het is echter niet toegestaan hyperlinks zo in te richten dat onderdelen van deze website te zien zijn in een frame van een andere internet pagina.

Links naar sites van derden
Deze site bevat hyperlinks naar sites die buiten het domein van Interflon liggen. Hiervoor gelden mogelijk afwijkende voorwaarden. Interflon is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke pagina's, noch voor de op dergelijke sites aangeboden producten of diensten.

Fair Use
Het is niet toegestaan om van deze website gebruik te maken op een manier die andere internet gebruikers zou kunnen hinderen of anderzins de toegang tot deze website te hinderen.

Algemene Voorwaarden
De kwaliteit van onze produkten en de voorwaarden voor levering worden gewaarborgd in het kader van onze Algemene Voorwaarden.

Inschrijvingen Kamer van Koophandel (KVK)
De algemene voorwaarden van Interflon BV, de fabrikant van Interflon producten, zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20084409.

De algemene voorwaarden van Interflon Holland BV, onze Nederlandse verkooporganisatie, zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20084408.

Verantwoordelijk voor de uitgave van deze website

Interflon BV
Bezoek adres: Belder 45, 4704 RK ROOSENDAAL
Post adres: Postbus 1070, 4700 BB ROOSENDAAL
Tel: +31(0)165 55 39 11
Fax: +31(0)165 53 80 82
E-mail: [email protected]
Website: www.interflon.com
BTW Nummer: NL006914949B01
KVK Nummer: 20084409

Trademarks en geregistreerde handelsmerken
Interflon® and MicPol® zijn geregistreerde handelsmerken van Interflon BV

NSF® is een geregistreerd handelsmerk van NSF International

Contact
x

Contact

https://www.linkedin.com/company/interflon-holland-bv