Staalindustrie

De productie van staal wordt gekenmerkt door moeilijke tribologische omstandigheden, zoals hoge procestemperaturen, bijtende koelmiddelen, schurend stof en zware schokbelasting. Smeermiddelen moeten oppervlakken goed beschermen tegen tribocorrosie, indringing van vreemde deeltjes tot een minimum beperken en daarnaast bestand zijn tegen zware (schok)belasting.

Contact
x

Contact

https://www.linkedin.com/company/interflon-holland-bv