Maximale output, minimale onderhoudsuren en kosten

Onze aanpak

Interflon ondersteunt maximaal in het reframen van onderhoud. Onze specialisten maken hierbij gebruik van een bewezen stappenplan en stemmen dit nauwkeurig af op de situatie. Naar wens doorlopen Interflon specialisten volledig zelfstandig het stappenplan. Het heeft echter de voorkeur dit in nauwe samenwerking met de gebruiker te doen. De laatste vergroot hiermee zijn kennis met betrekking tot goed smeertechnisch onderhoud en kan dit ook ná het bezoek van Interflon efficiënt toepassen.

Stappenplan

1. In kaart brengen van alle smeerpunten

Op basis van kennis en ervaring zijn Interflon specialisten in staat om (gezamenlijk) alle smeerpunten vast te stellen. Ook smeerpunten die mogelijk nog niet tot de scope van de Technische dienst behoorden, dit bijvoorbeeld door de slechte bereikbaarheid of dat deze nog niet bekend waren.

2. Bepalen van de smeerbehoefte van ieder smeerpunt

Een belangrijke stap in het stappenplan omdat hier de situatie in kaart wordt gebracht met betrekking tot bijvoorbeeld warmteontwikkeling, snelheden van de machineonderdelen, bijbehorende wrijving en drukken, omgeving enzovoorts. Al deze factoren hebben invloed op de smeerbehoefte (juiste product, hoeveelheid en smeerfreqentie).

3. Selecteren van de juiste Interflon smeermiddelen met MicPol® technologie

De selectie van de smeermiddelen gebeurt op basis van de voorgaande stap. Een nauwkeurig werkje dat alleen met kennis van zaken uiteindelijk leidt tot maximale prestaties tegen minimale kosten. Een warme omgeving vraagt immers een ander product dan juist een buitenomgeving waar ook weersomstandigheden een rol spelen of veel vuil aanwezig is. (Razend)snel lopende machines hebben een ander product nodig dan machines die juist langzaam of zelfs maar incidenteel draaien.

Een mogelijk punt van aandacht in deze stap is tevens de inventarisatie van het bestaande assortiment smeermiddelen. Het gebeurt niet zelden dat bedrijven door de tijd een indrukwekkende hoeveelheid verschillende smeermiddelen hebben opgebouwd. Historisch bepaald: bij de aanschaf van een nieuwe machine hoort immers het door de fabrikant voorgeschreven product. Interflon kan een voorstel doen om het aantal verschillende smeermiddelen te beperken met behoud van garantie. Dit ontlast de logistieke afdeling en verkleint de kans op fouten en contaminatie.

4. Opstellen van een smeeronderhoudsplan

Voor het opstellen van een smeeronderhoudsplan is naar wens gebruik te maken van een onderhoudssoftware; bijvoorbeeld Interflon programma ILAC PRO. Deze software ondersteunt de technische dienst bij het uitvoeren van het juiste smeertechnisch onderhoud. Zo geeft het per smeerpunt het juiste smeermiddel aan en worden tips gegeven over de frequentie en manier van smeren. Een veelgemaakte fout is bijvoorbeeld een teveell aan smeermiddel wat minimaal zo nadelig kan uitpakken als te weinig smeren.

Een ander voordeel van een smeertechnisch onderhoudsprogramma is de mogelijkheid om hiermee een historie op te bouwen. Die maakt het mogelijk over langere perioden trends vast te stellen die eventueel aanleiding geven tot onderhoud of aanpassingen. Een toenemend verbruik van smeermiddelen kan bijvoorbeeld duiden op slijtage, een uitlijning die verloopt of veranderende omstandigheden die om een ander smeermiddel vragen.

5. Mensen trainen en kennis overdragen

Om het belang van goed smeertechnisch onderhoud te ‘verankeren’ in een organisatie, is kennisoverdracht van cruciaal belang. Alleen mensen die begrijpen wat goed smeren betekent voor de output, de kosten en compliance, zullen in staat zijn de juiste stappen en beslissingen te nemen.

Het vervolg

Na de reframing van het onderhoud heeft u de keuze om hiermee zelfstandig verder te gaan of Interflon op contractbasis in te schakelen voor het uitvoeren van smeertechnisch onderhoud. In het eerste geval blijft Interflon natuurlijk ook áltijd beschikbaar voor vragen en ondersteuning.

Automatiseren

Daarnaast is een mogelijke vervolgstap om binnen het smeertechnisch onderhoud optimalisaties door te voeren. Bijvoorbeeld op het vlak van automatisering. Interflon beschikt hiervoor over verschillende producten die de onderhoudsafdeling ontlasten en bovendien een oplossing kunnen bieden voor smeerpunten die moeilijk bereikbaar zijn.

Tags: | MicPol® technologie | Het belang van goed smeren | Reframing onderhoud | Onze diensten | Onderhoudssoftware

Contact
x

Contact

https://www.linkedin.com/company/interflon-holland-bv