Reframing onderhoud: verhoging output, verlaging kosten, verbeteren compliance

Reframing onderhoud

Onderhoud heeft als doel om machines en installaties optimaal te laten presteren en zo een maximale output te creëren. Daarnaast speelt onderhoud een belangrijke rol in thema’s als veiligheid, welzijn, gezondheid en milieu.

De praktijk leert dat góed onderhoud bovendien storingen en stilstand voorkomt en hiermee een bijdrage levert aan het verlagen van de totale operationele én onderhoudskosten. Om dit tot de dagelijkse praktijk te maken, is veelal ‘reframing’ van onderhoud noodzakelijk. Hierin staan een proactieve aanpak centraal.

Proactief

Proactief betekent dat een vorm van onderhoud gekozen wordt om stilstand en storingen te voorkomen.
Onderhoudsmedewerkers komen dus niet pas in actie wanneer een machine vastloopt, maar voorkómen ongewenste, dure (en irritante) ongeplande stilstand. In vaktermen: het zorgt voor een hogere MTBF (Mean Time Between Failure) en MTBR (Mean Time Between Repair) en OEE (Overall Equipment Effectiveness).

De juiste toepassing van Interflon smeermiddelen speelt hierin een belangrijke rol. Zij verminderen de wrijving dermate sterk dat de kans op ongeplande stilstand wordt geminimaliseerd. In bepaalde gevallen is bovendien de snelheid van de machine te verhogen waarmee een hogere output wordt gerealiseerd.

Tevens draagt een lagere wrijving bij aan een lager energieverbruik en hiermee een lagere CO2 footprint. Door de hoge kwaliteit en unieke eigenschappen verlengen Interflon smeermiddelen met MicPol® technologie bovendien de smeerintervallen. Dit betekent: minder vaak smeren en een reductie van het smeermiddelenverbruik.

Voor iedereen

Het reframen van onderhoud is hiermee toe te passen door iedereen. Zowel door bedrijven die smeer gerelateerde problemen hebben áls bedrijven die geen problemen hebben. Voor de laatste groep betekent reframen vooral het verlagen van de operationele en onderhoudskosten, het verhogen van de output en het verbeteren van de compliance.

Business case

Op basis van kennis en ervaring maakt Interflon úw specifieke business case. Voorafgaand aan een eventuele opdracht zetten we gezamenlijk de relevante kentallen op een rijtje. Onze specialisten berekenen vervolgens de impact die een ander smeermiddel of andere techniek heeft op kosten, output en compliance. In euro’s. Hieruit volgt tevens automatisch de TCO. Na eventuele implementatie controleren we na afloop bovendien in hoeverre onze – voorzichtig opgestelde – voorspellingen overeen komen met de praktijk.

In onderstaand overzicht is een eenvoudig voorbeeld opgezet voor het vervangen van het oude smeervet door een Interflon product bij een automatisch gesmeerde ketting. Maar uiteraard kunnen we de business case ook opstellen voor uw lagers, tandwielkasten, transportbanen, etc. In uw specifieke omgeving en onder uw specifieke condities.

Business Case met header
Contact
x

Contact

https://www.linkedin.com/company/interflon-holland-bv