Υποστηρίξτε ή ενισχύστε το εργατικό δυναμικό σας

Συμβάσεις Συντήρησεις

Κάθε μονάδα έχει να αντιμετωπίσει την υποστελέχωση του τεχνικού προσωπικού τμήματος, συμπεριλαμβανομένου του τμήματος συντήρησης. Τα προϊόντα και η τεχνολογία μας ήδη σας εξοικονομούν εργατοώρες, μπορούμε όμως να σας παρέχουμε και τα κατάλληλα χέρια.


Υπηρεσίες στελέχωσης για την κάλυψη των δικών σας αναγκών

Η Interflon απασχολεί έμπειρους τεχνικούς συμβούλους και μηχανικούς συντήρησης που μπορούν να σας υποστηρίξουν με την εξειδίκευσή τους στη λίπανση και την τριβολογία. Διασφαλίζουμε ότι η λιπαντική σας συντήρηση πραγματοποιείται από τους ειδικούς μας υπό την επίβλεψη των συμβούλων λίπανσης της Interflon, την κατάλληλη χρονική στιγμή και βάσει του προγράμματος λίπανσης. Το προσωπικό μας θα σας βοηθήσει να αυξήσετε το χρόνο λειτουργίας και παραγωγής, να βελτιώσετε την ασφάλεια, να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας και τις δαπάνες συντήρησης.

Υπηρεσίες στελέχωσης για την κάλυψη των δικών σας αναγκών


Η Interflon απασχολεί έμπειρους τεχνικούς συμβούλους και μηχανικούς συντήρησης που μπορούν να σας υποστηρίξουν με την εξειδίκευσή τους στη λίπανση και την τριβολογία. Διασφαλίζουμε ότι η λιπαντική σας συντήρηση πραγματοποιείται από τους ειδικούς μας υπό την επίβλεψη των συμβούλων λίπανσης της Interflon, την κατάλληλη χρονική στιγμή και βάσει του προγράμματος λίπανσης. Το προσωπικό μας θα σας βοηθήσει να αυξήσετε το χρόνο λειτουργίας και παραγωγής, να βελτιώσετε την ασφάλεια, να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας και τις δαπάνες συντήρησης.

Staffing
Επικοινωνήστε μαζί μας
x

Επικοινωνήστε μαζί μας