Συρματόσχοινα & ντίζες

Τα συρματόσχοινα χρησιμοποιούνται για την ανύψωση φορτίων σε γερανούς & ανελκυστήρες και για τη μετάδοση μηχανικής ενέργειας, όπως για παράδειγμα τα συρματόσχοινα τύπου Bowden ή ο πίνακας ελέγχου στο θάλαμο διακυβέρνησης ενός αεροσκάφους, που συνδέεται με μοχλούς και πεντάλ. Τα συρματόσχοινα και οι ντίζες φθείρονται αφού υφίστανται κόπωση από τις μεταβλητές δυνάμεις, τη διάβρωση και σε σπάνιες περιπτώσεις από τα ακραία φορτία. Η διάρκεια ζωής των συρματόσχοινων είναι πεπερασμένη και η ασφάλεια εξασφαλίζεται μόνο μέσω επιμελούς επιθεώρησης για την ανίχνευση κομμένων συρματιδίων, μεταβολής στη διατομή και άλλων ελαττωμάτων, ώστε να αντικατασταθεί το σύρμα πριν αυξηθεί η επικινδυνότητα. Η σωστή λίπανση συμβάλλει στην αύξηση της διάρκειας ζωής και διευκολύνει την οπτική επιθεώρηση. Δείτε περισσότερα για το πως μπορούν τα προϊόντα Interflon να σας βοηθήσουν και στα δύο.