Αλυσίδες

Με τόσους πολλούς τύπους αλυσίδων που λειτουργούν σε διαφορετικές ταχύτητες και φορτία, αλλά και περιβαλλοντικές συνθήκες, η επιλογή του σωστού λιπαντικού και η λίπανση με τη σωστή ποσότητα και τη βέλτιστη συχνότητα, όχι μόνο θα αυξήσει την ασφάλεια, αλλά θα μειώσει τις διακοπές της παραγωγής, την κατανάλωση ενέργειας και θα αυξήσει δραματικά τη διάρκεια ζωής των καδένων. Δείτε περισσότερα στις λύσεις της Interflon για τις αλυσίδες.