Υδραυλικά & πνευματικά συστήματα

Τα υδραυλικά και τα πνευματικά συστήματα είναι εφαρμογές ρευστομηχανικής. Στα πνευματικά συστήματα αξιοποιούνται συμπιεστά ρευστά όπως ο αέρας ή άλλα αέρια, ενώ στα υδραυλικά συστήματα αξιοποιείται ένα σχετικά ασυμπίεστο ρευστό όπως τα υδραυλικά λάδια. Και οι δύο κατηγορίες συστημάτων είναι ζωτικής σημασίας στις βιομηχανικές εφαρμογές. Μια δυσλειτουργία σε αυτά τα συστήματα προκαλεί σταμάτημα της παραγωγής, συνεπώς η σωστή συντήρησή τους είναι κρίσιμη. Διαβάστε περισσότερα για το πως μπορεί η Interflon να συμβάλλει στη διατήρηση τους σε άριστη κατάσταση.