Επεξεργασία μετάλλου

Η επεξεργασία χάλυβα χαρακτηρίζεται από δύσκολες τριβολογικές συνθήκες, όπως η θερμοκρασία της διεργασίας, τα διαβρωτικά ψυκτικά, τα μεταλλικά σωματίδια και τα μεγάλα κρουστικά φορτία. Τα λιπαντικά πρέπει να συμβάλλουν στην προστασία των εξαρτημάτων από την τριβοδιάβρωση και να αποτρέπουν τη διείσδυση των ρύπων, ενώ ταυτόχρονα να αντέχουν σε υψηλά (κρουστικά) φορτία.

Επικοινωνήστε μαζί μας
x

Επικοινωνήστε μαζί μας