Tekutý mazací tuk, nsf h1, pro potravinářské stroje, pro centrální mazání, odolný vodě a páře

Tuky

Tuky

Polotekutý, snadno čerpatelný tuk pro potravinářský průmysl

Interflon
Food Grease 000

Snadno čerpatelný tuk pro potravinářský průmysl s výjimečnou provozní životností. Je navržen pro nejrůznější druhy všeobecného mazání strojů a pro mazání převodových skříní mazaných rozstřikem.

Obsahuje Teflon®, který výrazně zlepšuje mazací vlastnosti a poskytuje extrémně dlouhou ochranu proti opotřebení a korozi. Toto mazivo je registrováno NSF® ve třídě NSF H1, což znamená, že je plně použitelné v prostorech, kde může docházet k nahodilému styku maziva s potravinami, nápoji či léky.

Charakteristické vlastnosti a přednosti

  • výjimečně dlouhodobé snížení tření a opotřebení
  • neobvykle vysoká stabilita ve střihu snižuje úniky maziva z převodových skříní
  • je transparentní, což umožňuje snadnou vizuální kontrolu
  • potlačuje kontaktní únavové jevy na ozubených převodech, jako je mikropitting
  • snižuje ztráty výkonu a šetří energii

Oblasti používání

Dokonale se hodí pro nejrůznější aplikace v prostředí s častým oplachováním vodou na průmyslových pracovištích a v prostředí zpracování potravin. Jinými slovy pro mazání strojních zařízení a součástí s nízkou nebo střední rychlostí pohybu, jako jsou ložiska, řetězy, kluzné dráhy, vybavených nebo nevybavených systémy centrálního mazání.

Stejný tuk je současně dokonale vhodný pro mazání převodových skříní, kde je potřebné snížit provozní teplotu, omezit unikání maziva a snížit spotřebu energie, či jen prodloužit intervaly nákladné údržby.

Kontakt
x

Kontakt