Γραμμικοί οδηγοί, βαγονάκια & γλίστρες

Οι οδηγοί ορίζουν την κατεύθυνση της κίνησης αλυσίδων, μεταφορικών ταινιών, τηλεσκοπικών συστημάτων κ.α. ή ελέγχουν την ακριβή τοποθέτηση σε μηχανήματα επεξεργασίας και συσκευαστικές. Κατά κύριο λόγο υπάρχουν δύο κατηγορίες: γραμμικοί οδηγοί (τα επιμέρους τμήματα ολισθαίνουν το ένα πάνω στο άλλο, επαφή 60% της συνολικής επιφάνειας) και γραμμικοί οδηγοί κύλισης-βαγονάκια (σώματα κύλισης παρεμβάλλονται μεταξύ των επιμέρους τμημάτων, επαφή 40% της συνολικής επιφάνειας). Η διαρκής επαφή μετάλλου με μέταλλο επιταχύνει τη φθορά και τη διείσδυση ρύπων στο εσωτερικό. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού και η λίπανση με τη σωστή συχνότητα και ποσότητα είναι πρόκληση. Δείτε περισσότερα για το πως μπορεί η Interflon να σας βοηθήσει.