Uygulama örnekleri

Dişliler

Her 6 ayda bir 1.677,45 € tasarruf

Arıtma tesisi tankındaki vinç dişli çarkı

Başlangıçtaki durum

Arıtma tesisi tankının üzerindeki köprülü vinç bir dişli redüktör tarafından hareket ettirilmektedir ve bu da tek bir çarka redüksiyon uygulayarak donanımı döndürmektedir. Dişliler kaplamalıdır. Yüksek yükler nedeniyle donanımın haftada en az bir kez yaklaşık 500 ml siyah bir gresle sık sık yeniden yağlanmasını gerektirmektedir. Sıklıkla uygulandığında, yüksek miktardaki bu gres yağı yayılma eğilimindedir, bu da önemli çevresel sorunlara sebep olmaktadır. Damlama nedeniyle, gres köprülü vinci taşımak için kullanılan lastik tekerlerin altına sızmakta, bu da köprülü vincin kaymasına sebep olup hareket etmesini engellemekteydi.

Sunduğumuz çözüm

Dişli çarkın Interflon Degreaser EM30+ (aerosol) ürünüyle iyice temizlenmesinden sonra, bir kat Interflon Grease OG (aerosol) uygulanmıştır; bu yağlama işlemini optimal durumda tutmaktadır. Yağlama aralığının önemli ölçüde uzadığı tespit edilmiştir. Çok daha az temizleme gereksinimi, azaltılmış çevresel etki, iyileştirilmiş tesis verimliliği elde edilmiştir.

Sonuç

Uzun süren yağlama aralığı ve kolay temizlik uygulaması nedeniyle müşteri oldukça tatmin olmuştu. Yağlama aralığı 6 aya çıkmıştır!

Ayrıca tesisin genel verimliliğinde de bir iyileşme görülmüştür, çünkü önceden hem köprülü vincin üzerinde hareket ettiği yüzeyi hem de raf ve pinyon ünitesini temizlemek için ayda bir bu uygulamaları yapmak gerekmekteydi. Şimdiyse, bu sık temizleme prosedürleri artık gerekli değildir.

Tasarruf:

Önceki durum

Uygulama başına 8 €/lt üzerinden 0.5 lt Berner marka gres

6 ayda = 24 uygulama

Uygulama süresi: 37 €/saat üzerinden 15 dakika

0.5l x 8 € x 24 = 96 € (gres maliyeti)

0.25l x 37 €/saat x 24 = 222 € (iş gücü maliyeti)


Temizleme için:

Ayda 0.5 saat x 37 €/saat x 6 ay = 111 € (temizleme maliyeti)

Toplam 96 + 222 + 111 = 429 € x 4 çark ünitesi = 1716 €


Şimdiki durum

Uygulama başına 32,79 €/adet üzerinden 1/5 aerosol

6 ayda = 1 uygulama

Uygulama süresi: 37 €/saat üzerinden 5 dakika

0.2 x 32,79 x 1 = 6,56 € (gres maliyeti)

0.0833 saat x 37 €/saat x 1 = 3,08 € (iş gücü maliyeti)

Temizleme için: 0 €

Toplam 6,56 + 3,08 = 9,64 x 4 çark ünitesi = 38,55 €


Tasarruf

1716 € - 38,55 € = her 6 ayda bir 1677,45 €


Tıklayın: Interflon Degreaser EM30+ (aerosol) | Interflon Grease OG (aerosol)

İletişim
x

İletişim