Case studier

Gear og Tannhjul

Kostnadsbesparelse på kr 16.772,- hver 6. måned

Tannhjul på kran i tank ved et renseanlegg

Utgangspunkt

Portalkranen over tanken ved renseanlegget beveges ved hjelp av en reduksjonsordning som, ved å tilføre en reduksjon på et enkelt hjul, får det til å svinge. Overføringene er lukket. På grunn av de store belastningene som er involvert har produktet en tendens til å bli presset ut av det kinematiske paret og krever hyppig ettersmøring opp til en gang i uken med ca 500ml med svartfarget fett. Hvis det brukes ofte har den store mengden fett en tendens til å spre seg, noe som forårsaker store miljøproblemer. Og på grunn av dryppingen havner produktet under gummihjulene som brukes til å transportere portalkranen, noe som får den til å skli og hindrer dens bevegelighet.

Vår løsning

Etter en grundig rengjøring av tannhjulet med Interflon Degreaser EM30+ (aerosol) påføres et lag med Interflon Grease OG (aerosol), dette holder komponentens tilstand optimal. Betydelig lengre smøringsintervall. Mindre rengjøring. Redusert miljøpåvirkning. Forbedret anleggseffektivitet.

Resultat

Kunden var meget fornøyd på grunn av rengjøringsnivået og den langvarige smøringen. Smøringsintervallet ble forlenget til 6 måneder!

En forbedring er også observert i anleggets generelle effektivitet da det tidligere var nødvendig med en månedlig prosedyre for rengjøring av både tannstang- og drevenheten og overflaten som portalkranen beveger over. Nå er ikke denne rengjøringen nødvendig lenger.

Kostnadsbesparelse

Tidligere situasjon
0,5l med smøremiddel fra Berner til kr 80,-/l pr påføring.
På 6 måneder = 24 påføringer.
Tidsforbruk påføring: 15 minutter à kr 370,- / t.

0,5l x kr 80,- x 24 = kr 960,- (kostnad fett)
0,25l x kr 370,- / t x 24 = kr 2.220,- (kostnad arbeid)

For rengjøring:
0,5t pr måned x kr 370,- / t x 6 måneder = kr 1.110,- (kostnad rengjøring)

Totalt kr 960,- + kr 2.220,- + kr 1.110,- = kr 4.290,- x 4 drivenheter = kr 17.160,-

Nåværende situasjon
1/5 av en sprayboks til kr 328,- / stk. pr påføring.
På 6 måneder = 1 påføring.
Tidsforbruk påføring: 5 minutter til kr 370,- / t.

0,2 x kr 328,- x 1 = kr 66,- (kostnad fett)
0,0833 t x kr 370,- / t x 1 = kr 31,- (kostnad arbeid)

For rengjøring: kr 0,-

Totalt kr 66,- + kr 31,- = kr 97,- x 4 drivenheter = kr 388,-

Besparelse
kr 17.160,- - kr 388,- = kr 16.772,- hver 6. måned.

Produktinfo: Interflon Degreaser EM30+ (aerosol) | Interflon Grease OG (aerosol)

Kontakt
x

Kontakt