Stavební materiály

Při produkci stavebních materiálů, jako jsou výroby skla, kamene, cementu a dřeva, je jeden společný jmenovatel: nečistoty. Pokud se zařízení nemaže kvalitními mazivy, tak se proces opotřebení výrobního zařízení mnohonásobně zrychlí. To často znamená zastavení výroby a drahé opravy.

Kontakt
x

Kontakt